Licznik odwiedzin

17390190
Od 2011 roku
17390190

25 marca objął urzędowanie nowy Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji. W skład nowo wybranego Zarządu wchodzą:

S.M. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna

S.M. Magdalena Szymczak SAC, wikaria

S.M. Nikodema Czarnul SAC, radna

S.M. Jolanta Groszczyk SAC, radna

S.M. Blanka Sławińska SAC, radna

Posługa obecnego Zarządu obejmuje trzyletnią kadencję 2021-2024. Siostrze Prowincjalnej i Siostrom Radnym życzymy obfitości Bożych darów i macierzyńskiej opieki NMP Królowej, Patronki Polskiej Prowincji. Niech jubileuszowy rok poświęcony św. Józefowi i Rok Rodziny będą dla Sióstr i dla całej Prowincji okazją do umacniania relacji miłości i zaufania z Chrystusem oraz wzajemnych siostrzanych więzi. We wspólnej modlitwie polecajmy Siostry wstawiennictwu św. Wincentego Pallottiego

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)