Licznik odwiedzin

17390859
Od 2011 roku
17390859

24 lutego odbyło się spotkanie online Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Polskiej Prowincji. S. Iwona Nadziejko, przełożona prowincjalna, przedstawiła raport z życia Prowincji w latach 2018-2021. Prezentacja wyświetliła radości i wyzwania Prowincji.

Dużą radością jest wielostronne apostolstwo podejmowane w tzw. Domu na Górce w Gdańsku, gdzie mieści się izba pamięci Polskiej Prowincji – sala muzealna dokumentująca historię Prowincji; ogród biblijny, którego celem jest upowszechnianie lektury i medytacji Słowa Bożego oraz przestrzeń na spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Z tego względu, że Prowincja stanowi niemal połowę całego Zgromadzenia posługa apostolska jest bardzo zróżnicowana: katecheza, spotkania ewangelizacyjne, przedszkole, domy opieki dla osób niepełnosprawnych, dom dziecka, wsparcie duchowe i psychologiczne oraz grupy apostolskie. Siostry posługują także na Białorusi, Ukrainie, Słowacji, w Rosji, we Włoszech, Francji, w Kamerunie i Tanzanii.

Oczywiście Prowincja zmaga się również z wyzwaniami, takimi jak malejąca liczba Sióstr, starzenie się, trudności w zastępowalności w różnych obowiązkach. Niestety również kilka wspólnot zostało dotkniętych bezpośrednio pandemią Covid-19 w ostatnim czasie.

Prowincja wyróżnia się dużym potencjałem personalnym, doświadczeniem, różnorodnością talentów i możliwości.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)