Licznik odwiedzin

17390890
Od 2011 roku
17390890

22 stycznia – Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego przeżywałyśmy z wdzięcznością za osobę i dzieło naszego Świętego Założyciela. Od samego rana teksty liturgiczne kierowały naszą myśl i serce w stronę nieba, gdzie nasz Święty Założyciel oddaje cześć i chwałę Nieskończonej Miłości Bożej… „Bóg mój i wszystko moje” mawiał święty. Tego dnia cieszyłyśmy się osobą Ojca Wincentego i każdym słowem, które pozostawił jako dar i zadanie. Pragnął, by Rodzina Pallotyńska napełniała się Bogiem i niosła Go światu.

Na wspólne świętowanie przybył do naszego domu zaproszony Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC Metropolita Białostocki, nasz współbrat z Rodziny Pallotyńskiej. Przewodniczył uroczystej Eucharystii sprawowanej w naszej kaplicy. Podczas tego świętowania byli obecni Ks. Prałat Ryszard Winkiewicz, Ks. Proboszcz Józef Kozłowski i Ks. Piotr Augustynowicz, kapelan Ks. Arcybiskupa. W homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił wielkie pragnienie świętości u naszego Ojca Założyciela. To pragnienie było w jego sercu, ale też pragnął tej świętości dla świata. Wszystko co robił, mówił było przeniknięte żywą obecnością Boga w jego codzienności. Każdy z ówczesnych mógł liczyć na Jego pomoc i wsparcie. Jego posługa obejmowała wszystkich, którzy pragnęli Boga a także tych co byli od Niego daleko.

Od Stołu Słowa i Eucharystii przeszliśmy do stołu wspólnoty i przy wspólnej kolacji dalej trwaliśmy razem w Wieczerniku. I tutaj osoba świętego Wincentego też przewodziła naszym rozmowom i dzieleniu się ciekawymi historiami jego życia. Wiele radości wniósł tego dnia do naszych spotkań, inspirował nas swoją fizyczną i duchową aktywnością - dla nieskończonej chwały Bożej, dla zniszczenia grzechu i dla zbawienia dusz. Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił nas byśmy, jak Pallotti, nieśli światu Pana Boga.

S. M. Iwona Małachowska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)