Licznik odwiedzin

17506162
Od 2011 roku
17506162

Cała wspólnota Przedszkola Integracyjnego pw. św. Wincentego Pallottiego w Warszawie – czyli 100 dzieci z rodzinami oraz siostry i pracownicy świeccy - nieustannie dziękuje za możliwość codziennych spotkań „na żywo” i zawierza Bogu każdy kolejny dzień… W obecnym czasie pandemii, gdy szkoły i inne placówki działają zdalnie, społeczność przedszkolna, choć w trudnych warunkach bezpieczeństwa sanitarnego, doświadcza błogosławieństwa wspólnej modlitwy, zabawy, nauki i projektów realizowanych w salach zajęć oraz w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach tematycznych, ruchowych, muzycznych, tanecznych, językowych, plenerowych, a także w ogólnopolskim projekcie czytelniczym i matematycznym. Młodsi i starsi przedszkolacy spotykają się również na katechezie, warsztatach biblijno – teatralnych, biorą udział w konkursach i wystawach prac plastycznych. Codzienność wielu dzieci z niepełnosprawnościami to także rehabilitacja ruchowa i różne zajęcia terapeutyczne prowadzone w przedszkolu. Zadziwia wciąż duża frekwencja w każdej grupie dzieci, więc w przedszkolu słychać zazwyczaj odgłosy „normalnego” życia: gwar, śmiech, śpiew, radosne zabawy. Bywają w przedszkolu i smutniejsze dni, trudne doświadczenia, gdy część dzieci i pracowników choruje lub przebywa na izolacji domowej lub kwarantannie…

Nade wszystko jednak rodziny dzieci i pracowników łączy wiara i pewność, że w tym niepewnym czasie jesteśmy wszyscy dziećmi w rękach i sercu naszego Ojca… i nic nam się nie stanie, bo On troszczy się o nas bezgranicznie. Tę obecność i bliskość Boga pośród nas odkrywamy szczególnie teraz w okresie Adwentu. Na drodze adwentowej pomagają nam kalendarze z zadaniami do wykonania na każdy dzień, udział w Roratach oraz słuchanie i przedstawianie historii biblijnych. Adwent we wspólnocie przedszkola to również szczególny czas obdarowywania…

Ku wielkiej radości dzieci mogło się odbyć uroczyste spotkanie ze św. Mikołajem, który wciąż na nowo uczy nas dobroci serca. Również w tym miesiącu przedszkole zostało obdarowane przez jedną z fundacji, dzięki czemu możliwa będzie w placówce diagnoza i terapia słuchowa wg Programu Johansen IAS dla dzieci z trudnościami rozwojowymi. Społeczność przedszkola chętnie dzieli się z innymi. Duchową pomocą wspieramy rodziny będące w trudnej sytuacji ze względu na choroby, niepełnosprawność, zdarzenia losowe czy śmierć bliskich. Każdego roku rodziny przedszkolne angażują się ponadto w różne formy pomocy materialnej na rzecz dzieci i rodzin w Kamerunie oraz dzieci z domu dziecka. W ostatnich tygodniach przygotowaliśmy w przedszkolu - już po raz kolejny - paczki ze słodyczami, kosmetykami i innymi artykułami dla dzieci w Rudniku.

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż… Dzieci uczą się kolęd, robią ozdoby na choinki, z nauczycielami przygotowują Jasełka, które zostaną nagrane, by mogli zobaczyć je z bliskimi w rodzinach i w ten sposób dzielić się miłością. Wszystkim życzymy błogosławionego czasu Adwentu i Bożego Narodzenia, doświadczania MIŁOŚCI Boga i ludzi zawsze i wszędzie!

S. Agnieszka Partacz SAC/ Polska

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)