Licznik odwiedzin

17390992
Od 2011 roku
17390992

Z powodu pandemii lekcje religii w Polsce przeniosły się ze szkoły do świata wirtualnego. Nauczyciele – katecheci prowadzą zajęcia online, podczas których widzą się wzajemnie z uczniami, rozmawiają, udostępniają materiały w formie prezentacji, filmów, obrazów, muzyki etc.

Mimo ciekawych rozwiązań nowe technologie nie zastąpią jednak bezpośredniego osobistego kontaktu z uczniami i budowania wspólnoty wiary. Wyzwania pokazują jednak również pozytywną stronę e-lekcji. Zajęcia online pozwalają lepiej skupić się na przekazywanej wiedzy, utrzymać koncentrację i nawiązać indywidualny kontakt z uczniem.

Z platformy e-learningowej korzystam także w prowadzeniu spotkań ewangelizacyjnych dla grupy apostolskiej Młody Apostoł. I w tym przypadku internet również przynosi korzyści, ponieważ pozwala, aby w zajęciach uczestniczyli młodzi ludzie z różnych części Polski.

Okazuje się, że wspólne rozważanie Pisma Świętego i dzielenie się osobistym doświadczeniem zasłuchania w Słowo Boże, jest możliwe nawet wtedy, gdy po ludzku napotykamy jedynie same trudności.

s. Małgorzata Stefaniuk SAC/ Polska

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)