Licznik odwiedzin

17507126
Od 2011 roku
17507126

20 października, w wieku 83 lat, zmagając się z wirusem Covid-19, powrócił do domu Ojca Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Bogdan Wojtuś, biskup senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Odszedł człowiek wielkiego ducha, Kapłan miłujący dar powołania, Pasterz – na miarę Serca Jezusowego, profesor, członek wielu diecezjalnych i krajowych gremiów kościelnych, dla nas Sióstr Pallotynek – Ojciec i wypróbowany Przyjaciel.

Przejście do domu Ojca śp. Biskupa Bogdana przerwało naszą wspólną historię, wspólne sprawy i plany. Wielokrotnie gościł w progach naszych wspólnot. Między innymi był wykładowcą teologii moralnej w naszym nowicjacie. Zawsze z wielkim entuzjazmem i pasją dzielił nasze pallotyńskie dziedzictwo, umacniając nas osobistym doświadczeniem miłości Chrystusa i Kościoła. Zawsze serdeczny, dyskretny, braterski i kompetentny. Wiele godzin spędziliśmy na wspólnej modlitwie i zaufanych rozmowach, dzieląc się radościami i wyzwaniami codziennego życia.

Dziś znowu jesteśmy złączeni w duchowej bliskości i nadziei ponownego spotkania. Wiara w Jezusa, który jest Panem życia i śmierci, daje pociechę i umocnienie. Niech miłość, która przekracza doczesność i granice śmierci, trwa wiecznie: dla nas w postaci wdzięczności za życie Księdza Biskupa Bogdana, dla Niego jako dar zbawienia. Ksiądz Biskup pozostanie wśród nas, nie tylko w modlitwie i życzliwej pamięci, ale przede wszystkim w testamencie swoich dzieł, dzięki którym ewangeliczny ogień i miłość, nie zgasną.

„Dziękuję” wydaje się zbyt małym słowem, aby wyrazić wdzięczność jaką my, Siostry Pallotynki, nosimy w sercu wobec śp. Księdza Biskupa Bogdana. Słowa z Ewangelii św. Jana pięknie oddają Jego kapłańskie i apostolskie życie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26).

W macierzyńskie dłonie Maryi, Królowej Różańca Świętego, oddajemy dziś człowieka o wielkiej prawości i skromności, pełnego ciepła i dobroci, życzliwego ludziom i oddanego bez reszty swojej posłudze.

Niech odpoczywa w pokoju

 

Złączona w nadziei Zmartwychwstałego Pana

S.M. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)