Licznik odwiedzin

17506365
Od 2011 roku
17506365

W niedzielę 15 października zakończyła się XXIII Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji. Podczas tygodniowych obrad Siostry pochylały się nad bieżącymi sprawami Prowincji, które dotyczyły charyzmatu, życia we wspólnocie, apostolstwa i prowadzonych dzieł, w tym misji na Wschodzie i w Kamerunie. Nie zabrakło również sesji poświęconych nowym wyzwaniom.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi JE Ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC, Ks. Zenon Hanas SAC – Przełożony Prowincjalny Księży i Braci Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla (Warszawa) oraz Ks. Adrian Galbas SAC – Przełożony Prowincjalny Księży i Braci Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego (Poznań).

Kapituła włączyła się również w dwa ważne wydarzenia eklezjalne. Pierwsze: „Różaniec do granic” – ogólnopolską modlitwą różańcową, która zgromadziła tysiące Polaków. Na granicach państwa ustawili się ludzie, którzy dali świadectwo posłuszeństwa wezwaniu Maryi do modlitwy i nawrócenia. Drugie wydarzenie: 13 października wraz z całym Kościołem Siostry trwały na modlitwie przy relikwiach błogosławionych dzieci fatimskich, włączając się w obchody zakończenia jubileuszu 100-lecia Objawień w Fatimie.

Przesłanie końcowe Kapituły, w odpowiedzi na Słowo Boże, nawiązuje do dwóch ważnych figur biblijnych: Jonasza i miłosiernego Samarytanina. W swej istocie jest zaproszeniem na drogę nawrócenia i miłosierdzia.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)