Licznik odwiedzin

17506210
Od 2011 roku
17506210

Więcej zdjęć: GALERIA ZDJĘCIOWA

W dniach 9/10 kwietnia 2016 r. po raz jedenasty odbyło się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach czuwanie modlitewne dla współpracowników misyjnych Sióstr Pallotynek zorganizowane przez s. Consolatę Majewską. Tematem przewodnim był aktualnie przeżywany Rok Miłosierdzia Bożego. Na czuwanie przybyło ok. 1000 naszych współpracowników, przyjaciół, dobrodziejów oraz delegacje sióstr Pallotynek z różnych wspólnot.

 

Czuwanie rozpoczęło się Aktem Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, które prowadził Biskup krakowski Jan Zając. Następnie uczestnicy czuwania zgromadzili się przed Bazyliką w Łagiewnikach i przeszli przez Bramę Miłosierdzia. Przejście przez Bramę było duchowym powrotem do źródeł Chrztu świętego oraz odkryciem na nowo skarbu naszej wiary.

Nabożeństwu przewodniczył Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Program czuwania był bardzo bogaty w treści związane z Bożym Miłosierdziem. Pierwszą konferencję wygłosił ks. prof. Czesław Parzyszek SAC, pobudzając serca słuchających do coraz głębszego zawierzenia się i ogarnięcia przez Boże Miłosierdzie. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo: Przyjdź do źródła Bożego Miłosierdzia. Po krótkiej prelekcji ks. Jana Antoła, pt. „Obmyj mnie Panie i napełnij łaską”, mającej na celu zrozumienie na nowo, czym jest Chrzest św. w życiu każdego chrześcijanina oraz nawiązującej do 1050 rocznicy Chrztu Polski, wierni uroczyście odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

Kolejnym punktem programu był koncert grupy młodych solistów, którzy chóralnym wykonaniem najpiękniejszych utworów sakralnych i patriotycznych wprowadzili wiernych w atmosferę duchowej zadumy i przypomnieli o najwznioślejszych momentach z historii narodu polskiego. Po koncercie konferencję wygłosił Ks. dr Albert Glaeser wzywając za św. s. Faustyną Kowalską do ponownego, ciągle nowego zaufania Miłosierdziu Boga. O północy odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Ks. prof. Czesław Parzyszek SAC, homilię wygłosił ks. dr Albert Glaeser. Bezpośrednio po Eucharystii, każdy uczestnik czuwania miał możliwość otrzymania indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Kolejnym punktem programu była Droga Miłosierdzia podczas której czuwający zagłębiali się w obecność Miłosierdzia Bożego, a następnie rozesłanie pod hasłem „Mów całemu światu o Moim Miłosierdziu” (Dzienniczek, nr 1046). Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny zakończyły godziny czuwania.

s. Justyna Radulska, nowicjuszka

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)