Licznik odwiedzin

17124063
Od 2011 roku
17124063

________________

 

24 lutego odbyło się spotkanie online Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Polskiej Prowincji. S. Iwona Nadziejko, przełożona prowincjalna, przedstawiła raport z życia Prowincji w latach 2018-2021. Prezentacja wyświetliła radości i wyzwania Prowincji.

Czytaj więcej...

22 stycznia – Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego przeżywałyśmy z wdzięcznością za osobę i dzieło naszego Świętego Założyciela. Od samego rana teksty liturgiczne kierowały naszą myśl i serce w stronę nieba, gdzie nasz Święty Założyciel oddaje cześć i chwałę Nieskończonej Miłości Bożej… „Bóg mój i wszystko moje” mawiał święty. Tego dnia cieszyłyśmy się osobą Ojca Wincentego i każdym słowem, które pozostawił jako dar i zadanie. Pragnął, by Rodzina Pallotyńska napełniała się Bogiem i niosła Go światu.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)