Licznik odwiedzin

17510880
Od 2011 roku
17510880

________________

 

XXIV Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego rozpoczęła się 16 lipca w Warszawie w Centrum Charytatywno- Edukacyjnym Caritas  i zakończy się 25 lipca. Jej temat brzmi: Eucharystia - źródło i szczyt życia konsekrowanego. Siostra Pallotynka – Kobieta Eucharystii.

Prosimy o modlitwę o jej owocność i naszą otwartość na natchnienia Ducha Świętego. Dziekujemy.

Członkinie Kapituły

25 marca objął urzędowanie nowy Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji. W skład nowo wybranego Zarządu wchodzą:

S.M. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna

S.M. Magdalena Szymczak SAC, wikaria

S.M. Nikodema Czarnul SAC, radna

S.M. Jolanta Groszczyk SAC, radna

S.M. Blanka Sławińska SAC, radna

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)