Licznik odwiedzin

17446374
Od 2011 roku
17446374

W dniach 14.02 – 12.03. 2019 r. s. Josephina D’Sousa, wikaria generalna, we współpracy z s. Marią Landsberger, przeprowadziła wizytację generalną w naszych wspólnotach w Codó i Timbiras w Maranhão, jednym z najbiedniejszych regionów północno-wschodniej Brazylii. Nasza misja w Brazylii powstała w 1980 r. i wyrosła z Prowincji Niemieckiej. Obecnie liczy 6 sióstr i dwie nowicjuszki. Wszystkie są Brazylijkami.

Naszej pallotyńskiej gościnności mogłyśmy już doświadczyć od pierwszego kroku na lotnisku w Teresinie, gdzie uroczyście powitali nas s. Avani Sousa da Silva, przełożona sióstr w Brazylii, oraz s. Joliane, nowicjuszka II roku i ks. Diogo, pallotyn. Pierwszy tydzień spędziłyśmy we wspólnocie w małej miejscowości Timbiras. Tu jest nasz pierwszy dom – aktualnie pięknie odnowiony – zbudowany przez niemieckie misjonarki – pionierki nowej misji w Brazylii w latach 1981/2. Uczestnicząc w codziennym życiu sióstr odwiedziłyśmy ich miejsca pracy i posługi apostolskiej: szkoły, ośrodki zdrowia i parafię. Spotkałyśmy się z miejscowym proboszczem, zobaczyłyśmy kościół i kaplice dojazdowe, które są miejscem duszpasterskiego zaangażowania Sióstr. Złożyłyśmy także wizytę JE księdzu Biskupowi Sebastiao Bandeira Coelho, ordynariuszowi diecezji Coroatá, który z wyróżniającą go prostotą i braterstwem dzielił się z nami swoim czasem oraz dobrymi wspomnieniami z ostatniej wizyty w naszym domu prowincjalnym w Limburgu. Pokazał nam także katedrę i gościł na obiedzie.

Kolejnym miejscem posługi Sióstr jest Codó, duże miasto, położone ok. 30 minut od Timbiras. Wspólnotę tworzą trzy Siostry i dwie nowicjuszki. W tym regionie nasze siostry są pionierkami, jeśli chodzi o pracę misyjną. Przybyły 10 lat przed księżmi pallotynami. Obecnie współpracujemy w ramach dwóch pallotyńskich parafii, położonych na przeciwległych krańcach miasta. Siostry są zaangażowane w koordynację katechezy parafialnej, w pomoc rodzinom, formację biblijną i liturgiczną parafian, rozsianych po wielu stacjach dojazdowych. Odwiedziłyśmy wiele z nich i naocznie mogłyśmy przekonać się o pełnym oddaniu zaangażowaniu sióstr. Miejscowi ludzie, od najmłodszych po starszych witali nas bardzo serdecznie i radośnie. Cieszy także prawdziwie braterski duch między księżmi i siostrami oraz świeckimi członkami ZAK.

Odwiedziłyśmy także Teresinę, stolice stanu Piauí (ok. 2 godz. drogi od Codó). Jest tam Pallotyńskie Centrum Społeczne – dzieło założone przez nasze siostry i dziś kontynuowane z wielką wrażliwością przez świeckich współpracowników. Centrum skupia przede wszystkim ludzi młodych uwikłanych w różne zagrożenia społeczne. S. Avani regularnie towarzyszy pracownikom ośrodka. Teresina obfituje także w wiele wspólnot Zjednoczenia. Niemal w każdej parafii spotkałyśmy osoby zaangażowane w charyzmat pallotyński. Nie obyło się także bez zabawnych sytuacji. Ostatnio telewizja brazylijska emitowała serial produkcji hinduskiej, który zyskał ogromną popularność. Wielu ludzi było więc ciekawych i ucieszonych, że mogą zobaczyć s. Josephinę – prawdziwą hinduskę z Indii.

Ważnym punktem naszego pobytu w Brazylii było także spotkanie z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi (CSAC) w San Paulo, w którym wzięły także udział siostry z dalekiego południa: s. Sonia Marchiori, przełożona prowincjalna (Porto Alegre) i s. Ines Burin. Siostry mają w Brazylii dwie prowincje: San Paulo i Porto Alegre. Dzięki uprzejmości s. Salete Cargnin, przełożonej prowincjalnej (San Paulo) i s. Josélii Giuliani odwiedziłyśmy wszystkie wspólnoty tej prowincji. Nawiedziłyśmy także sanktuarium narodowe Nossa Senhora de Aparecida, gdzie uczestniczyłyśmy we Mszy św. i osobistej modlitwie.

Wizytacja była czasem niezwykle ubogacającym. S. Josephina zachęciła siostry do umacniania życia duchowego, wspólnotowego i apostolskiego. Zaangażowanie sióstr w wielu trudnych miejscach wśród ubogich i uzależnionych rodzi prawdziwą wdzięczność. Dziękujemy siostrom za ich oddanie oraz serdeczną gościnność.

s. Maria Landsberger SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)