Licznik odwiedzin

16970612
Od 2011 roku
16970612

Community in Brasil

Drodzy Przyjaciele,

Na początku tego roku, po ponad 28 latach pracy w parafii São Raimundo w Codó, zostałem przeniesiony do sąsiedniego miasta Timbiras, gdzie 16 lutego odbyła się Msza św., podczas której zostałem oficjalnie wprowadzony do nowej parafii przez biskupa diecezjalnego Dom Sebastião. Mieszkam sam na plebanii i stawiam pierwsze kroki w nowej parafii, która przyjęła mnie bardzo serdecznie.

Timbiras jest pallotyńską kolebką Maranhão. Tutaj, dokładnie czterdzieści lat temu, siostry pallotynki Matylda, Rita i Christina rozpoczęły swoją działalność misyjną w duchu św. Wincentego Pallottiego, głosząc i wprowadzając w życie apostolat wszystkich ochrzczonych, tworząc niezliczone grupy i inspirując ruchy świeckich. Do dziś parafia jest zainspirowana tym duchem, a siostry nadal niestrudzenie pracują nad rozbudzeniem, promowaniem i pogłębianiem apostolskiego ducha współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych w Kościele i w świecie.

Czytaj więcej...

W dniach 14.02 – 12.03. 2019 r. s. Josephina D’Sousa, wikaria generalna, we współpracy z s. Marią Landsberger, przeprowadziła wizytację generalną w naszych wspólnotach w Codó i Timbiras w Maranhão, jednym z najbiedniejszych regionów północno-wschodniej Brazylii. Nasza misja w Brazylii powstała w 1980 r. i wyrosła z Prowincji Niemieckiej. Obecnie liczy 6 sióstr i dwie nowicjuszki. Wszystkie są Brazylijkami.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)