Licznik odwiedzin

17390116
Od 2011 roku
17390116

Community in Brasil

W sobotę, 1 sierpnia 2020 r., Siostry Pallotynki Misjonarki świętowały 40 lat swojej obecności i pracy misyjnej w mieście Timbiras, w północno-wschodniej części Brazylii. Uroczysta Msza św. odbyła się w przestronnym kościele parafialnym, w którym – z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa podyktowanych pandemią koronawirusa – mogło zgromadzić się około 100 osób. Wszyscy zebrani dziękowali Bogu za bogatą i piękną historię świadectwa wiary i miłości Sióstr. Tę wyjątkową uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości. Obecni byli: Jego Eminencja Ksiądz Biskup Sebastiao Bandeira Coelho, Biskup Diecezji Coroatá, który przewodniczył dziękczynnej Eucharystii, ks. José Wasensteiner SAC, proboszcz miejscowej parafii oraz księża pallotyni, księża diecezjalni, siostry i wierni wspólnoty parafialnej. W homilii Ksiądz Biskup powiedział: „Ewangeliczna scena rozmnożenia chleba odsłania nam coś z tajemnicy życia zakonnego, ponieważ pokazuje – zwłaszcza dziś, kiedy wszyscy cierpimy z powodu pandemii koronawirusa – czemu ono ma służyć. Bóg potrzebuje ludzi, gorliwych apostołów, którzy odpowiedzą miłością na wielorakie cierpienia ludzkości. Potrzebuje ludzi, którzy bardziej zadbają o potrzeby innych niż o swoje".

Czytaj więcej...

Drodzy Przyjaciele,

Na początku tego roku, po ponad 28 latach pracy w parafii São Raimundo w Codó, zostałem przeniesiony do sąsiedniego miasta Timbiras, gdzie 16 lutego odbyła się Msza św., podczas której zostałem oficjalnie wprowadzony do nowej parafii przez biskupa diecezjalnego Dom Sebastião. Mieszkam sam na plebanii i stawiam pierwsze kroki w nowej parafii, która przyjęła mnie bardzo serdecznie.

Timbiras jest pallotyńską kolebką Maranhão. Tutaj, dokładnie czterdzieści lat temu, siostry pallotynki Matylda, Rita i Christina rozpoczęły swoją działalność misyjną w duchu św. Wincentego Pallottiego, głosząc i wprowadzając w życie apostolat wszystkich ochrzczonych, tworząc niezliczone grupy i inspirując ruchy świeckich. Do dziś parafia jest zainspirowana tym duchem, a siostry nadal niestrudzenie pracują nad rozbudzeniem, promowaniem i pogłębianiem apostolskiego ducha współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych w Kościele i w świecie.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)