Licznik odwiedzin

17390925
Od 2011 roku
17390925

W dniach 2-16 sierpnia nasza Przełożona Generalna S.M. Izabela Świerad i Wikaria Generalna S. Josephina D’Souza odbyły wizytację generalną w Prowincji Niemieckiej. Większość czasu Siostry spędziły w Limburgu. W dniach 7-8 sierpnia odwiedziły wspólnotę w Refrath.

W Limburgu, gdzie od 1895 roku nasze Zgromadzenie rozwijało się jako samodzielna gałąź Zgromadzenia Sióstr Pallotynek, przez wiele lat istniał dom macierzysty: klasztor „Marienborn”. Dom został zbudowany przez Siostry na przełomie 1900/1901 jako dom formacyjny i siedziba międzynarodowego Zgromadzenia. Stąd właśnie Siostry Pallotynki wyruszyły do Anglii, Polski, Ameryki i Afryki. Kiedy w 1968 roku Dom Generalny przeniesiono do Rzymu, w ramach Zgromadzenia utworzono prowincję, a „Marienborn” stał się Domem Prowincjalnym Prowincji Niemieckiej. Wiele się tu zmieniło w ostatnich latach. Musieliśmy zamknąć dom rekolekcyjny, a stary budynek domu prowincjalnego pilnie wymagał remontu, na który ze względu na przepisy przeciwpożarowe i konserwatorskie nie było nas stać. Z drugiej strony dom opieki „Felizitas” otwarty w 2001 roku, wymagał rozbudowy. Ostatecznie więc sprzedano „Marienborn” i dom rekolekcyjny, a w ogrodzie zostało pobudowano nowe skrzydło domu opieki „Felizitas”, które przyjęło pacjentów w październiku 2019 roku oraz nowy dom prowincjalny „Camldoli”, do którego wprowadziłyśmy się na początku 2020 roku tuż przed pandemią Covid-19. Aktualnie w Limburgu znajdują się więc trzy sąsiadujące blisko domy, w których mieszkają Siostry i tworzą jedną wspólnotę „Marienborn Convent”: dom opieki „Felizitas”, dom prowincjalny „Camldoli” i dom „Pallottiego” przy ulicy Westerwald. Wyzwaniem było znalezienie nowych form bycia razem i życia we wspólnocie w nowych warunkach, zwłaszcza, że spotkania były ograniczone przepisami związanymi z Covid-19.

Rankiem 2 sierpnia nasza przełożona prowincjalna, s. Astrid Meinert odebrała s. Izabelę i s. Josephinę z lotniska we Frankfurcie. Po południu rozpoczęłyśmy wizytację wspólna modlitwą w kaplicy domu prowincjalnego w Limburgu. Wtedy wszystkie Siostry mogły osobiście przywitać się z naszymi gośćmi. Po spotkaniu z przełożoną prowincjalną i radą we wtorek rano, następne dni spędziłyśmy na spotkaniu ze wszystkimi siostrami w Limburgu. Siostry bardzo się cieszyły, że przełożona generalna i wikaria poświęciły wiele czasu na osobiste spotkanie i rozmowę z każdą Siostrą.

Siostrom wizytatorkom przedstawiono strukturę i wewnętrzną organizację domu opieki „Felizitas”, odbyło się spotkanie z dyrektorem wykonawczym oraz członkami zarządu Fundacji św. Wincentego Pallottiego, którzy z oddaniem współpracują z nami i są cennym wsparcie dla naszego apostolstwa.

W piątek uczestniczyłyśmy w uroczystościach pogrzebowych ks. Huberta Sochy SAC. Jako kanonista ks. Socha odegrał kluczową rolę w opracowaniu Statutu Generalnego ZAK oraz w procesie zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską pierwotnego charyzmatu pallotyńskiego i ZAK. Jako doradca kanoniczny ZAK wiele razy spotkał się z naszą przełożoną generalną w Rzymie podczas międzynarodowych spotkań Zjednoczenia.

W sobotę rano Siostry pojechały do Refrath. Wspólnota mieszka na terenie domu opieki pw. św. Józefa. W ostatnim czasie ośrodek przeszedł gruntowny remont, również część mieszkalna sióstr została udoskonalona. Podczas spotkania wspólnotowego siostra generalna zachęciła Siostry do aktywnego i pełnego na miarę swoich możliwości, zaangażowania apostolskiego. W niedzielę wieczorem Siostry wróciły do Limburga.

W drugim tygodniu wizytacji kontynuowano spotkania indywidualne. We wtorek s. Izabela przedstawiła bogato ilustrowaną aktualną sytuację Zgromadzenia oraz wydarzenia z procesu zjednoczenia z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi (CSAC). Dwie z nich pracują w naszym domu opieki „Feliziztas” jako pielęgniarki i mieszkają w domu „Pallottiego”. S. Izabela i S. Josephina odwiedziły Siostry. W środę diecezja limburska obchodziła święto konsekracji katedry. Z tej okazji Siostry uczestniczyły w wieczornej uroczystej Mszy św. W czwartek odbyło się spotkanie z księżmi pallotynami, z którymi – od momentu przybycia do Limburga, ponad 125 lat temu – nasza wspólnota pozostaje w bliskiej łączności i współpracy. Siostry odwiedziły również miejsce pamięci poświęcone bł. Ks. Richardowi Henkesowi w kościele mariackim.

14-15 sierpnia to dni poświęcone celebracjom. W sobotę obchodziłyśmy jubileusze konsekracji dziesięciu Sióstr. Podczas porannej modlitwy s. Astrid, przełożona prowincjalna, zaprezentowała krótką biografię każdej Siostry Jubilatki. Późnym popołudniem pod przewodnictwem JE Ks. biskupa pomocniczego diecezji w Limburgu, celebrowałyśmy uroczystą Mszę św., podczas której Siostry odnowiły śluby. Uroczystość uświetnił chór katedralny, a radość dopełniła wspólna kolacja.

Wizytacja zakończyła się w niedzielę wieczorem, podczas nieszporów. Siostra Generalna skierowała do całej Prowincji słowa wdzięczności, umocnienia i zachęty. W poniedziałek Siostry wróciły do Rzymu. Dziękujemy s. Izabeli i s. Josephinie za spędzony z nami czas, za cierpliwość i wytrwałość oraz życzliwość z jaką słuchały każdej Siostry. Z głębi serca czekamy na ponowne spotkanie.

Sr. Adelheid Scheloske SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)