Licznik odwiedzin

17390957
Od 2011 roku
17390957

16 lutego odbyło się, z wykorzystaniem programu zoom, spotkanie z Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji Niemieckiej w składzie: S. Astrid Meinert, przełożona Prowincjalna, S. Maria Landsberger, wikaria oraz radne: S. Adelheid Scheloske, S. Ursula Schmitz i Sr. Simone Hachen. Spotkanie odbyło się w liturgiczne święte bł. Elżbiety Sanny, przeniesione z racji środy popielcowej, na dzień poprzedzający. Spotkanie rozpoczęło się raportem prezentującym aktualną sytuacją każdej wspólnoty.

W Monachium apostolstwo Sióstr koncentruje się przede wszystkim na wsparciu naszych misji. Podejmowane aktywności służą parafialnej animacji misyjnej oraz zaangażowania lokalnej społeczności w pomoc misjom. W Refrath obecność Sióstr jest świadectwem kontynuacji pallotyńskiego charyzmatu w domu św. Józefa dla osób starszych oraz szpitalu św. Wincentego Pallottiego i przedszkolu w Bensberg, gdzie Siostry przez wiele lat podejmowały posługę.

W Limburgu trwają prace remontowe kaplicy, refektarza, archiwum, pomieszczeń towarzyszących oraz starszej części domu opieki Felizitas. W najbliższym czasie w domu Felizitas docelowo będzie 26 sióstr. Cały dom, z nowym skrzydłem, przeznaczony jest dla 91 osób. Zarząd Prowincjalny oraz pozostałe Siostry mieszkają w domu Camaldoli i domu św. W. Pallottiego, tworząc jedną wspólnotę. Wszystkie trzy domy znajdują się na jednej parceli, w bliskim sąsiedztwie. Oczywiście wszystkie wspólnoty borykają się wyzwaniami, jakie niesie pandemia COVID-19.

Radością Prowincji jest bliska współpraca z Siostrami Apostolstwa Katolickiego. Aktualnie dwie siostry pracują w Domu św. Józefa i dwie studiują na pallotyńskim uniwersytecie w Vallendar. Dyskusja dotyczyła również najbliższej przyszłości, jak owocnie przeżywać formację ciągłą, zachować misyjny charakter wspólnot, rozwinąć współpracę z pozostałymi prowincjami oraz Siostrami Pallotynkami Rzymskimi, a także wzmocnić misję w Brazylii.

Pomimo wielu wyzwań Prowincja Niemiecka pozostaje bastionem pallotyńskiej historii i tradycji. Siostry nie tracą nadziei i apostolskiej radości mogąc służyć potrzebującym.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)