Licznik odwiedzin

17505117
Od 2011 roku
17505117

Community in Limburg

Siostry Pallotynki z Niemieckiej Prowincji z wielką radością i wdzięcznością obchodziły jubileusz 70, 65, 60 i 50 lat konsekracji zakonnej dziesięciu Sióstr. Uroczysta Msza św., była sprawowana w kaplicy domu prowincjalnego w sobotni wieczór 14 sierpnia w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP, przez JE Ks. Biskupa Thomasa Löhra, biskupa pomocniczego diecezji limburskiej, który jest bardzo związany z rodziną pallotyńską. W kazaniu Ksiądz Biskup zachęcił nas, abyśmy nigdy nie przestawali ubogacać Kościoła naszym charyzmatem. Uroczystość uświetnił chór z katedry w Limburgu. Dodatkową radością była obecność s. Izabeli Świerad, przełożonej generalnej i s. Josephiny D’Souza, wikarii generalnej, które w tym czasie przeprowadzały wizytacje generalną w Niemieckiej Prowincji. Wszyscy uhonorowaliśmy Siostry Jubilatki wspominając ich biografię i dziękując Bogu za dar ich życia i powołania w naszym misyjnym Zgromadzeniu.

Czytaj więcej...

W dniach 2-16 sierpnia nasza Przełożona Generalna S.M. Izabela Świerad i Wikaria Generalna S. Josephina D’Souza odbyły wizytację generalną w Prowincji Niemieckiej. Większość czasu Siostry spędziły w Limburgu. W dniach 7-8 sierpnia odwiedziły wspólnotę w Refrath.

Czytaj więcej...

16 lutego odbyło się, z wykorzystaniem programu zoom, spotkanie z Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji Niemieckiej w składzie: S. Astrid Meinert, przełożona Prowincjalna, S. Maria Landsberger, wikaria oraz radne: S. Adelheid Scheloske, S. Ursula Schmitz i Sr. Simone Hachen. Spotkanie odbyło się w liturgiczne święte bł. Elżbiety Sanny, przeniesione z racji środy popielcowej, na dzień poprzedzający. Spotkanie rozpoczęło się raportem prezentującym aktualną sytuacją każdej wspólnoty.

Czytaj więcej...

Klinikum Stuttgart - Jerusalema Dance Challenge

Das Klinikum Stuttgart ist natürlich auch dabei - unser Beitrag zur Jerusalema Dance Challenge. Unsere Botschaft in Corona-Zeiten: Wir sind für euch da - gemeinsam sind wir stark!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)