Licznik odwiedzin

17356322
Od 2011 roku
17356322

W miesiącu sierpniu nasza Delegatura w Kamerunie pod wezwaniem św. Jana Pawła II, przeżyła kilka wydarzeń związanych z rozwojem, działalnością naszej Delegatury na misji w Kamerunie. Wyjątkowo pasowało do nas to powiedzenie: ,,w krótkim czasie przeżyłyśmy czasów wiele’’.

Galeria zdjęciowa

Najpierw na wizytację kanoniczną przyjechała Siostra Generalna, Izabela Świerad i Jej Radna s. Josephina Anna D’Souza, która odbyła się od 28 lipca do 10 sierpnia.  Siostry odwiedziły 5 naszych wspólnot rozsianych po całym Kamerunie, zapoznały się z codziennym życiem, radościami i trudami życia misyjnego, poświęcając sporo czasu na rozmowy osobiste z 13 siostrami przynależącymi do Delegatury. Spotkały się również z Księżmi Biskupami Diecezji, w których pracują Siostry oraz z księżmi proboszczami danych parafii.Następnym ważnym wydarzeniem był przylot 10 sierpnia Siostry Prowincjalnej, Mirosławy Włodarczyk. Była to pierwsza wizyta naszej Siostry Przełożonej zarówno w Delegaturze jak i na afrykańskiej ziemi.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)