Licznik odwiedzin

17392475
Od 2011 roku
17392475

● Mimo że sióstr w Nkol-Avolo jest mniej, nie tracą one zapału. S. Urszula Żarów, która pracuje w Ośrodku Zdrowia, otworzyła bibliotekę dla dzieci i dorosłych. Siostry zebrały posiadane książki i czasopisma, a dzięki dobrodziejom misji udało się im dokupić sporo nowych pozycji. Biblioteka pod wezwaniem bł. Jana Pawła II funkcjonuje od 22 października.

● S. Maria Michalska nadal prowadzi szkołę krawiecką. Wkrótce rozpocznie się remont tej szkoły - zmiana dachu i malo­wanie ścian. Siostra rozpoczęła katechezę w szkole podstawowej, przygotowującą do sakramentów. Co dwa tygodnie spotyka się z grupą kandydatów do ZAK, prowadzi grupę biblijną i powołaniową. Ks. Proboszcz poprosił ją o formację katechistów i pierwsze spotkanie odbyło się 11 listopada. Ks. Proboszcz po powrocie z Polski pracuje z większym dynamizmem. Mówi, że wiele się nauczył. Parafianie zaczynają coraz bardziej dbać o kościół: jedna z pań przygotowuje kwiaty, dziewczęta z atelier odpowiadają za czystość ołtarza. Siostry wierzą, że w przyszłości zaangażowanie parafian będzie jeszcze większe.

● Akcją „Adopcji serc”, prowadzoną przez s. Edytę Budynek, objętych jest ponad 600 dzieci z parafii. Ostatnio ich rodziny zamówiły Msze św. w intencji sióstr, a dzieci w dowód wdzięczności przyniosły dary w naturze: banany, ananasy, papaje. S. Edyta organizuje też dla dzieci „Orato­rium” pod wezwaniem św. Jana Bosko, którego otwarcie nastąpi 6 grudnia. Czynne będzie w środy i soboty. Dzieci będą mogły spotkać się przy książce i zabawie. Otrzymają też posiłek. Siostra ma pod opieką również Kółko Różańcowe i Grupę Miłosierdzia. Raz na kwartał dla obu grup organizuje dzień skupienia. Ostatni odbył się 4 listopada.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)