Licznik odwiedzin

17390859
Od 2011 roku
17390859

14 sierpnia 2021 w Kościele św. Alberta w Bafoussam dwie Siostry Juniorystki: Ghislaine Koagne Ndeyo Makui i Stéphanie Boueda Lonfo, pierwsze Pallotynki Kamerunki, złożyły wieczne śluby.

Uroczystej Mszy św., przewodniczył JE Ks. Biskup Paul Lontsi-Keune, z diecezji Yokadouma. Ważnym i znaczącym momentem tego wydarzenia był akt konsekracji, poprzez który Siostry na zawsze oddały siebie i swoje życie Bogu Jedynemu, stając do dyspozycji Kościoła i Zgromadzenia. W tej pięknej i uroczystej liturgii uczestniczyli kapłani, Siostry zakonne z wielu Zgromadzeń, rodzina, różne grupy parafialne – w tym grupa powołaniowa – oraz znajomi i przyjaciele.

Na koniec Mszy św. został odczytany list S.M. Izabeli Świerad, Przełożonej Generalnej, skierowany do Sióstr Wieczystek. Siostry Ghislaine i Stéphanie wyraziły swoją wdzięczność Bogu za dar powołania i konsekracji śpiewając i tańcząc Magnificat wraz z innymi wsółsiostrami i nowicjuszkami.

S. Anna Kot SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)