Licznik odwiedzin

17357322
Od 2011 roku
17357322

W dn. 23 stycznia – 14 lutego, s. Liberata Niyongira i s. Honorata Lyimo, radne generalne, przeprowadziły wizytację w Delegaturze pw. św. Jana Pawła II w Kamerunie. Tematem przewodnim były słowa wyjęte z listu św. Pawła: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7). Wspólnotę w Kamerunie tworzy 16 Sióstr: 11 polskich sióstr misjonarek, 5 sióstr Kamerunek, 1 nowicjuszka oraz 4 postulantki.

Kamerun leży na styku zachodniej i środkowej Afryki. Jego zróżnicowana etnicznie populacja należy do najbardziej zurbanizowanych w zachodniej Afryce. Stolica to Yaounde, położone w południowo – środkowej części kraju. Środowisko naturalne jest bogate w lasy, bujną roślinność, góry i rzeki.

Od XIX wieku w historię Kamerunu wpisali się na stałe księża pallotyni i siostry pallotynki. Przez miejscowych ludzi do dziś uważani są za ojców wiary katolickiej. Ogromne wrażenie robi stojący do dziś dom zbudowany przez nasze siostry ponad sto lat temu. Jest on symbolem obecności pallotyńskiego ducha, który żyje w Kamerunie i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Pierwsi pallotyńscy misjonarze opuścili Kamerun podczas I wojny światowej. W 1998 r., ich dziedzictwo podjęły z ewangeliczną odwagą polskie siostry misjonarki. Dziś Siostry pracują w trzech diecezjach: Yaounde, Doume i Bafoussam. Zachowując pallotyński charyzmat siostry prowadzą działalność ewangelizacyjną w duszpasterstwie parafialnym, w więzieniu, centrum duchowości, szkołach i przedszkolach. Ich bezinteresowne oddanie jest służbą najuboższym i najbardziej potrzebującym. Odwiedzając nasze wspólnoty mogłyśmy doświadczyć z jak wielkim oddaniem siostry głoszą Chrystusa i docierają z Ewangelią do każdego zakątka.

Dziękujemy za ich świadectwo wiary i radości pośród wyzwań misyjnego życia. Cieszymy się także ze spotkań z Księżmi Biskupami: JE Ks. Arcybiskupem diecezji Yaounde, Jeanem Mbarga i JE Ks. Biskupem diecezji Doume, Janem Ozgą. Obaj wyrazili wdzięczność i uznanie za obecność i pracę sióstr.

Módlmy się za nasze siostry, aby Dobry Bóg im błogosławił, napełniał łaską i siłą, aby z nadzieją mogły kontynuować powierzone im zadania dla nieskończonej chwały Bożej.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)