Licznik odwiedzin

17356346
Od 2011 roku
17356346

W Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia) siostra nowicjuszka Flora Raissa Dessi złożyła pierwszą profesję. Po formacji w międzynarodowym nowicjacie w Tanzanii wróciła do Kamerunu, by świętować to niezwykłe wydarzenie wspólnie z siostrami i rodziną. Uroczystość odbyła się w kaplicy Instytutu Pallottiego w Yaoundé.

Eucharystii przewodniczył JE Ks. Biskup Jan Ozga z diecezji Doumé, Abong Mbang. W homilii Ksiądz Biskup podkreślił wartość zaangażowania i poświęcenia kobiet konsekrowanych w Kościele. Wyraził również wdzięczność siostrom pallotynkom za ich 20-letnią posługę misyjną w diecezji.

Szczególnym momentem liturgii była konsekracja s. Flory Raissy, która na ręce s. Weroniki Sakowskiej,  przełożonej delelgatury, złożyła śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Na znak konsekracji Siostra przyjęła strój zakonny oraz Konstytucje Zgromadzenia.

Dając świadectwo przeżywania i doświadczenia konsekracji, s. Flora powiedziała: Akt poświęcenia jest dla mnie doświadczeniem zjednoczenia z Jezusem. Cieszę się, że zostałam pallotynką, że mogę naśladować Jezusa Apostoła Ojca Przedwiecznego oraz że św. W. Pallotti jest dla mnie przykładem i wzorem apostolstwa. Ufam, że będę współpracować z Bożą łaską i będę wierna…

Wszyscy zgromadzeni na uroczystości gratulowali siostrze neoprofesce. Wdzięczność i życzenia wyrażał także tradycyjny kameruński śpiew i taniec. Dla całej rodziny pallotyńskiej pierwsza profesja s. Flory była wielką radością i znakiem, że charyzmat naszego Założyciela jest żywo obecny w Kamerunie. Bóg jest wielki w swojej dobroci, obdarowując nas łaską nowych powołań. Niech Jego Imię będzie błogosławione aż po krańce ziemi! Niech s. Flora z nowym entuzjazmem głosi Dobrą Nowinę i daje świadectwo o pięknie i wartości życia konsekrowanego!

Sr. Anna Kot SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)