Licznik odwiedzin

17356436
Od 2011 roku
17356436

Mija już tydzień jak zamieszkały w naszym Domu Nowicjatu w Doume dwie Nowicjuszki z Rwandy : Alice i Leoncie. Przyjechały do nas wraz z S. Belancillą Mukandahiro, Przełożoną Regionalną Regii Rwandyjskiej. Przyjazd nowych Sióstr szczególnie ucieszył S. Marcelinę, Nowicjuszkę drugiego roku, której dane jest na koniec tego etapu formacji  spotkać dwie rocznikowe z Rwandy.

Od dawna marzyłyśmy o bliższej współpracy z naszymi Siostrami z Rwandy. I nieoczekiwanie otworzyły się drzwi pallotyńskiej komunii. Pomysł wspólnego przygotowania do pierwszych ślubów Nowicjuszek z Rwandy i Kamerunu zrodził się na spotkaniu zespołu formacyjnego, które – na zaproszenie Przełożonej Generalnej, Siostry Izabeli Świerad – miało miejsce w lutym br. w Tanzanii, w Arusha. Celem spotkania było omówienie szczegółów otwarcia międzynarodowego nowicjatu dla Afryki.

I oto kilka dni temu Siostry Nowicjuszki rozpoczęły duchowe przygotowanie do Pierwszej Profesji. W otwartości serca dzielą się dziedzictwem różnorodności kultur i zwyczajów, żywo interesując się tym jak to jest w Rwandzie, a jak w Kamerunie. Czują się jak u siebie, bo przecież znalazły się w jednej siostrzanej wspólnocie naznaczonej charyzmatem św. W. Pallottiego. Jest tyle szczęścia z bycia razem, że śmiało można powtórzyć za Papieżem Franciszkiem: Tam gdzie są osoby konsekrowane, tam jest radość.

Doświadczamy wszystkie tej pięknej radości wypływającej z tych samych pragnień i ideałów, radości bycia powołanym do rodziny pallotyńskiej.

 

S. Anna Kot SAC

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)