Licznik odwiedzin

17391509
Od 2011 roku
17391509

Wzgórze Mvolyé usytuowane w centrum Yaoundé, Kamerunie – to tutaj w roku 1901 dotarła grupa Misjonarzy Pallotynów i Pallotynek pod przewodnictwem ks. Bpa Henryka Vietera, by przynieść Dobrą Nowinę mieszkańcom tego regionu zamieszkałego przez plemię Beti.

[Więcej: Galeria zdjęciowa]

To tutaj, w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego wybudowanym przez Pionierów ewangelizacji, nasze dwie pierwsze Siostry Kamerunki : s. Ghislaine Koagne Ndeyo Makui i s. Stéphanie Boueda Lonfo złożyły pierwsze śluby na ręce Przełożonej Generalnej,  s. Izabeli Świerad w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym wydarzeniu uczestniczyła także Przełożona Prowincjalna, s. Mirosława Włodarczyk.

Glównym celebransem Mszy św. był ks. Arcybiskup Yaoundé, Jean Mbarga, który poruszył serca wiernych swoją homilią, zaznaczając, że uczestniczy w tym wydarzeniu ze względu na pamięć historyczną o Pierwszych Misjonarzach i Misjonarkach Rodziny Pallotyńskiej.

Nawiązując do Ewangelii dnia zaznaczył, że tak jak kuzynka Maryi, Elżbieta długo czekała na potomstwo, tak i Siostry Pallotynki czekały 124 lata na pierwsze powołania rodzime. Wyraził wielką wdzięczność Pallotynom i Pallotynkom za dzieło pierwszej ewangelizacji.

Szczególnym momentem był akt konsekracji sióstr nowicjuszek : «Ja, Siostra Maria Ghislaine, Siostra Maria Stephanie… poświęcam się Bogu całkowicie i dobrowolnie…i staje do dyspozycji Kościoła… »

Po chwili Siostry Neoprofeski otrzymały habity i welony; gdy weszły do kościoła w stroju Sióstr Pallotynek, rozległy się okrzyki radości, oklaski, owacje: wyraz radości, zdumienia, zachwytu; jak wielkich dzieł dokonuje Bóg w sercach swoich Oblubienic, jak przemienia i zaprasza do oblubieńczej miłości.

Dla s. Ghislaine złożenie ślubów było zawarciem przymierza z Jezusem,  a dla s. Stéphanie słowa ks. Biskupa zabrzmiały jak wezwanie do oddania swego życia i służenia Bogu ofiarnie jak nasze Pionierki Misjonarki.

„…aby ziarno wydało owoc musi wpierw obumrzeć…” My wszystkie tu obecne, przyjmujemy te pierwsze śluby pierwszych Pallotynek Kamerunek jako owoc ofiary złożonej przez «Matki Kościoła Kameruńskiego» - Pallotynki Misjonarki i żywimy nadzieję, że sam Bóg zrodzi w sercach wielu młodych dziewcząt pragnienie poświęcenia się Jemu.

 

S. Anna Kot SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)