Licznik odwiedzin

17391469
Od 2011 roku
17391469

[Galeria zdjęciowa]

Siostry z naszej kameruńskiej misji pragną podzielić się swoją wielką radością z otwarcia domu nowicjatu w Doumé w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Również w tym samym dniu zostały przyjęte dwie pierwsze nowe nowicjuszki z Kamerunu: s. Maria Ghislaine i s. Maria Stephanie.

Przygotowaniem do  podwójnego świętowania był dzień skupienia poprowadzony przez ks. Fabien SAC, który także w uroczystym dniu 14 września odprawił Mszę św. w asyście ks. Francois SAC i diakona Daniela SAC. Podczas tych dni obecne były wszystkie Siostry Pallotynki z Kamerunu.

S. Marietta Garbul, koordynatorka misji w Kamerunie, odczytała Dekret erekcyjny wydany przez Siostrę Generalną Izabelę Świerad, natomiast s. Anna Kot odczytała list Siostry Przełożonej Prowincjalnej Bernadetty Tureckiej, w którym Siostra wyraziła wdzięczność Bogu za powołania lokalne w Kamerunie i pracę apostolską Pallotynek i Pallotynów.

Przyjęciu do nowicjatu przewodniczyła s. Marietta Garbul. Kandydatki do nowicjatu, przynaglone miłością Boga, prosiły wspólnotę, aby uczyła ich naśladowania Chrystusa aż po krzyż, żyjąc w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości oraz jak być wierną modlitwie, Kościołowi i żyć miłością. Nowicjuszki otrzymały krzyż i Bibilię, aby lepiej poznawać i medytować życie Jezusa Chrystusa. S. Anna Kot została mistrzynią nowicjatu.

Polecajmy w modlitwie nasze nowe siostry oraz wszystkich pallotyńskich misjonarzy, aby wzrastali w miłości do Boga i Kościoła. Módlmy się także o nowe powołania w Kamerunie. Te znaczące wydarzenia przejdą do historii Sióstr Pallotynek w Kamerunie.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)