Licznik odwiedzin

17392475
Od 2011 roku
17392475

W dniach 4 do 9 września 2012 r. w  Kamerunie odbył się Kongres Afrykański Apostolstwa Ludzi Świeckich pod hasłem: "Wy jesteście solą ziemi i światłem świata". Na Kongres przybyli przedstawiciele ze wszystkich krajów afrykańskich z ich kardynałami i biskupami. Dzięki naszej obecności w Ośrodku Jana XXIII w Yaounde miałyśmy możność uczestniczenia w tym wydarzeniu. Atmosfera radości i pokoju towarzyszyła wszystkim uczestnikom. Nie było końca świadectwom przeżywania wiary w Boga i dobrym uczynkom między ludźmi.


Na potwierdzenie naszej obecności na Kongresie przesyłamy zdjęcia z ks. Kardynałem Stanisławem Ryłko i ks. Nuncjuszem Kamerunu-Nigerii.

s. Marietta Garbul SAC

Na zdjęciu (A): oprócz ks. Kardynała Ryłko i ks. Nuncjusza Kamerunu-Nigerii, jest też widoczny ks. Biskup z diecezji Obala i dyrektor naszego ośrodka ks. Maurice Atanga SAC, s.Marietta Garbul i s. Weronika Sakowska.

Na zdjęciu (B): ks. Nuncjusz, ks. Dyrektor, s. Marietta i s. Weronika.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)