Licznik odwiedzin

17505050
Od 2011 roku
17505050

14 sierpnia 2021 w Kościele św. Alberta w Bafoussam dwie Siostry Juniorystki: Ghislaine Koagne Ndeyo Makui i Stéphanie Boueda Lonfo, pierwsze Pallotynki Kamerunki, złożyły wieczne śluby.

Czytaj więcej...

«Być dobrym jak chleb».

Projekt św. Brata Alberta Chmielowskiego Diecezji Doumé/ Kamerun

Od dawna, pracując w Caritas diecezji Doumé Abong-Mbang, zauważam, jak wiele jest potrzeb, biedy, głodu i ubóstwa. Jak wielu jest ludzi cierpiących ze względu na brak pieniędzy koniecznych na operacje, na leczenie, na reperację zwykłych domów, które np. straciły dachy z powodu silnych wiatrów, które często występują w naszym regionie. Widząc wielkie zapotrzebowanie i konieczność «każdego grosza», jak również niemoc tutejszej ludności i niemoc świata dotkniętego pandemią - postanowiłam wykorzystać miejscowe bogactwa natury, którymi dysponuje tutejsza ludność. Będąc wiele lat w Kamerunie, zrozumiałam, że to co jest «skarbem» tego terenu to ARACHIDY, orzeszki arachidowe. Zbiór jest zasadniczo raz do roku, ale często na tyle obfity, że można zebrać nawet po kilka 100 kg worków. Problemem jest to, że ludzie nie mają gdzie ich sprzedać i tak naprawdę co z nimi zrobić. Tym towarem płacą np. czesne w szkołach.

 

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)