Licznik odwiedzin

17356686
Od 2011 roku
17356686

▪ Co roku dnia 5 września jest obchodzony Dzień Nauczyciela. Jest to dzień, kiedy shishya (student) pamięta o swoim guru (nauczycielu), składając mu hołd i najgłębszy szacunek. W anglojęzycznej Szkole Średniej im. Dzieciątka Jezus w Manjeshwar, gdzie pracuje dyrektor S. Angela Swamy i dwie inne siostry, uczniowie uhonorowali siostry zapalonymi świeczkami i modlitwą o Boże błogosławieństwo. Zostali również zaproszeni nauczyciele. Obdarowano ich bukietami kwiatów i nagrodami.

▪  8 września siostry ze wspólnoty Nazaret w Mariammalkulam z ogromną radością uczestniczyły w uroczystości w Parafii Matki Bożej Dobrego Zdrowia w Vadipatti. Kościół był pełen księży, sióstr zakonnych i wiernych, a także członków innych wyznań i religii.  Melodyjny śpiew i chór przyczyniły się do piękna liturgii. Wielki tłum szedł w procesji z figurą Matki Bożej po ulicach Vadipatti, odmawiając różaniec i inne modlitwy. Najważniejszym momentem  było uroczyste błogosławieństwo na koniec procesji. Uroczystość zakończyła się smakowitym posiłkiem przygotowanym przez parafian.

Czytaj więcej...

▪ Pierwsza Kapituła Prowincjalna, pod hasłem "Bądźmy świadkami nadziei" rozpoczęła się 5 sierpnia Eucharystią celebrowaną przez ks. Tauro Joe OCD. Przełożona Generalna S. Izabela Świerad rozpoczęła kapitułę słowem wprowadzającym. W sumie było 21 delegatek. Następnego dnia ks. Joe Tauro podzielił się refleksją, przeplataną chwilami ciszy, z zasadniczym pytaniem do rozważenia: „Panie, czego od nas oczekujesz?” W ciągu następnych dni w miarę realizacji programu kapituły Siostry doświadczały obecności Ducha Świętego. Delegatki wybrały na (historycznie) pierwszą prowincjalną S. J.X Clarę i S. InacinhE Fernandes jako wikarię prowincjalną. Radnymi prowincjalnymi zostały: S. Mary Alangara, S. Isabela Tirkey i S. Helen Lourduswamy.

▪ Dawna Delegatura przyjęła teraz nazwę Prowincji Indii pod patronatem Maryi Matki Bożej Miłości. Za oficjalną datę erekcji przyjęto 15 sierpnia, a święto Prowincji będzie obchodzone 1 stycznia, w uroczystość Matki Bożej. Kapituła wystosowała końcowe przesłanie, a Przełożona Generalna w obecności obrazu Maryi Matki Bożej Miłości, dokonała aktu „rozesłania” każdej z obecnych sióstr. Prowincja jest bardzo wdzięczna S. Izabeli Świerad i S. Stelli Holisz za ich nieustanne wsparcie i służenie radą. Szczególne słowa wdzięczności były skierowane do byłej Przełożonej Delegatury, a obecnie Radnej Generalnej  S. Josephiny D'Souza za jej oddaną pracę i poświęcenie na rzecz przygotowania Delegatury do przekształcenia jej w Prowincję. Słowa wdzięczności skierowano także do Sióstr Zarządu Generalnego i wszystkich Sióstr w Zgromadzeniu za ich wsparcie i modlitwy. Wszelkie dyskusje, rozważania i refleksje zostały podsumowane w dekrecie kapitulnym.

▪ Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny było także dniem obchodów Srebrnego Jubileuszu trzech pierwszych sióstr Hindusek: S. Fatimy Josephine, S. Mary Alangara i S. J.X. Clary, które wybrały na swój Jubileusz temat: „Powód wdzięczności”. Głównym celebransem był ks. Susayan Satyanesan, Prowincjał Prowincji Wniebowzięcia Księży Pallotynów w Bangalore. Obecność księży, sióstr, rodziców, krewnych, przyjaciół i sympatyków spraszających także Boże błogosławieństwo dla Jubilatek zwielokrotniła ich radość.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)