Licznik odwiedzin

17356748
Od 2011 roku
17356748

WIECZNA PROFESJA W INDIACH

Każde powołanie do życia konsekrowanego rodzi się z kontemplacji, z głębokiej komunii i więzi z Chrystusem. Dzięki doświadczeniu bezwarunkowej miłości Pana Boga, s. Susmita Kullu i s. Vennela Songa oddały Mu swoje życie w uroczystym akcie profesji zakonnej 23 maja 2020 w Bangalore w Indiach. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 kościoły są zamknięte, stąd uroczystość odbyła się w kaplicy domu prowincjalnego, w obecności s. Helen Lourdusamy SAC, przełożonej prowincjalnej.

Czytaj więcej...

Trzecie Zwyczajne Zebranie Krajowe Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Indie 2019 odbyło się w Centrum Odnowy Shanti Niwas w Bilaspur w dniach 8-10 listopada 2019 r. Temat brzmiał:  Celebracja, Życie i Dzielenie się Słowem Bożym.

 

Wśród uczestników (72) byli: Przewodnicząca GRK ZAK p. Donatella Acerbi, Wikaria generalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego s. Josephina D’Souza i Radna generalna s. Liberata Niyongira, członkowie z urzędu KRK w Indiach, Siostry Apostolstwa Katolickiego, Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego, Khristsevikas, Siostry Wieczernika Najświętszego Serca, Księża Pallotyni z różnych Prowincji i przedstawiciele ZAK w Indiach.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)