Licznik odwiedzin

17356587
Od 2011 roku
17356587

[Więcej: Galeria zdjęciowa]

W dniach od 11 listopada do 10 grudnia 2014r. s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna wraz z s. Josephiną D`Souza, Radną podróżowały po indyjskiej ziemi, w celu przeprowadzenia drugiej części Kanonicznej Wizytacji w Prowincji p.w. Matki Bożej Pięknej Miłości.

Czytaj więcej...

W dniu 29 listopada 2013 r. w Nishkalanka Seva Home rozpoczęła się Nowenna ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi. 8 Grudnia 2013 r. Seva Home obchodziło święto swojej Patronki, Maryi Niepokalanie Poczętej, 8. rocznicę swojego powstania, a także imieniny s. Eugine Nirmala SAC, administratorki domu.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)