Licznik odwiedzin

17356567
Od 2011 roku
17356567

W duchu miłosierdzia, 6 czerwca 2008 r., nasze Siostry z Tanil Nadu na południu Indii, otworzyły w Madurai, Dom dla dziewcząt pw. Elżbiety Sanny.

Głównym celem tego dzieła jest pomoc dziewczętom w trudnej sytuacji życiowej, którym brakuje jedzenia, schronienia i dobrego wykształcenia. Na początku dom zapewniał schronienie dzieciom - uchodźcom z ogarniętej wojną domową Sri Lanki. Po wojnie większość z nich wróciła do swojego kraju, a w domu pw. Elżbiety Sanny zamieszkały dziewczęta z okolic Madurai, które  ze względów finansowych nie były w stanie rozpocząć edukacji szkolnej.

Czytaj więcej...

Żar ducha misyjnego naszych sióstr pionierek Indyjskiej Prowincji na nowo rozpalił ogień w sercach sióstr Mary Alangara i Japamali Francis, kiedy postawiły pierwszy krok na nowej misji, na Filipinach w diecezji Bacolod.

Siostry pionierki wyjechały z Indii 25 maja 2016 r., po modlitewnej ceremonii rozesłania w domu Prowincjalnym w Bangalore, w której uczestniczyły licznie nasze siostry. Księża Pallotyni w mieście Bacolod City serdecznie powitali i pomogli w zakwaterowaniu sióstr w pierwszych dniach pobytu tuż po przyjeździe. Jak to zwykle bywa u początku budowania misji, s. Mary i s. Jamapala poszukiwały domu do wynajęcia, aby móc rozpocząć swoją apostolską służbę pośród Filipińczyków.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)