Licznik odwiedzin

17356660
Od 2011 roku
17356660

Przesłanie anioła, skierowane do pasterzy, bardzo pasuje do radości, jaką obecnie przeżywamy, i może być z pewnością powtórzone: Zobacz! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz (Łk 2, 10-11).

Z podobnym uczuciem radości my, Siostry z Indii, witałyśmy jedenaście nowych postulantek. Pochodzą one z pięciu różnych stanów Indii. Dwie postulantki pochodzą z Karnataka, dwie z Andhra Pradesh,  a inne dwie z Tamil Nadu. Trzy przyszły z Jhrkdan i dwie z Orissa. Zorganizowałyśmy dzień skupienia dla naszych kandydatek, dla lepszego zrozumienia drogi, którą podejmują, dla głębszego rozeznania i wytrwania w powołaniu.

30 czerwca rano rozpoczęłyśmy dzień modlitwą  i uroczystą ceremonią, podczas której jedenaście naszych kandydatek zostało przyjętych do postulatu. Następnie została odprawiona Msza św. w ich intencjach.  Główny celebrans w homilii podkreślił znaczenie powołania i jego cel. Mistrzynią postulatu jest s. Angela Devi, a s. Sahaya Ambrose jest asystentką w formacji.  Po rocznym kursie duchowości w Rzymie, s. Sahaya będzie wielką pomocą w formacji pallotyńskiej. Jesteśmy wdzięczne Bogu za owoc nowych powołań.

S. Angela Devi SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)