Licznik odwiedzin

17391193
Od 2011 roku
17391193

▪ Dla Prowincji Matki Bożej Miłości w Indiach był to historyczny i bardzo ważny dzień, kiedy siostry z sercami podniesionymi do Boga w darze wdzięczności dziękowały za 25 lat ich obecności w Indiach. Był to dzień Święta Matki Bożej z Guadalupe, gdy wszystkie siostry oraz zaproszeni goście zgromadzili się w domu Prowincjalnym pw. św. W. Pallottiego w Bangalore. Eucharystii przewodniczył ks. Arcybiskup Bernard Moras. Zaszczytem dla sióstr była obecność gości honorowych: Siostry Generalnej Izabeli Świerad i dwóch sióstr Radnych: s. Steli Holisz i s. Josephiny D'Souza, a także dwóch księży Prowincjałów indyjskich prowincji Pallotynów. Siostry ucieszyły się z obecności s. Sary Cafarnia z rzymskiej Prowincji Sióstr Apostolstwa Katolickiego oraz jej Radnej, s. Valsy. Wśród zasłużonych gości był ks. Manfred Hauck, SAC, siostry i księża z innych zgromadzeń,  a także członkowie ZAK. (Szczegóły można znaleźć na www.pallottine-missionaries-rome.com).

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)