Licznik odwiedzin

17507268
Od 2011 roku
17507268

W dniu święta Matki Bożej z Guadalupe 12 grudnia 2011r. Prowincja Matki Bożej Miłości w Indiach obchodziła swój Srebrny Jubileusz. Ponad 30 sióstr Pallotynek Misjonarek reprezentujących wszystkie nasze wspólnoty zgromadziło się już wcześniej w Domu Prowincjalnym w Bangalore, Karnataka, aby wspólnie przygotować ten wyjątkowy i historyczny dzień.

Byliśmy zaszczyceni obecnością wielu dostojnych gości: księdza Arcybiskupa Bangalore Bernardem Morasem, Przełożonych Prowincjalnych Księży Pallotynów obu Prowincji w Indiach, Przełożonej Prowincjalnej Sióstr Apostolstwa Katolickiego, Pani Cresy, członkini Pallotyńskiego Instytutu Khristsevikas oraz przedstawicieli z różnych wspólnot Księży Pallotynów, wielu kapłanów i przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, a także Pani Helenki Morkisz, siostrą s. Stelli Holisz, przedstawicieli rodzin i wiernych z naszej parafii pw. Chrystusa Króla.

Gdy chór rozpoczął swoją pieśn na wejście, 25 sióstr z 25 zapalonymi świecami w  ręku, na czele z S. Izabelą Świerad, Przełożoną Generalną, S. Stellą Holisz i Sr. Josephina D’Souza, poprowadziło procesję do ołtarza i umieściło światło na specjalnie przygotowanym i przystrojonym stojaku. Ks. Arcybiskup Moras przewodniczył Mszy św. wraz z 24 celebrantami.  Nasz główny celebrant  został powitany przez “Mangala Arathi”, tj. indyjski uroczysty zwyczaj uhonorowania szczególnych gości, a wszyscy uczestnicy  Eucharystii przez  “Kumkum and Sandalwood paste” -szczególny symbol położony na czole - zwyczaj powitania. S. Helen Lourduswamy, radna prowincjalna, przygotowała wprowadzenie do Mszy św. Ksiądz Arcybiskup w swoim słowie zaprosił nas, abyśmy byli ludźmi wiary i aby tą wiarą dzielić się, świadczyć  i obdarzać wszystkich wokół, i nie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowiny jako, że rok 2012 będzie w diecezji rokiem Ewangelizacji.  W procesji z darami s. Josephina złożyła kwiaty symbolizujące wszyskie członkinie Prowincji. Podczas konsekracji nasze kandydatki wykonały “Maha Arathi” - z kwiatami, kadzidłem i świecami- indyjski sposób stosowany w liturgii oddania czci Bogu.

Po Mszy św. s. Alda Paes, mistrzyni ceremonii, zaprosiła siostry, aby uhonorowały obecnych zacnych gości  poprzez gest wręczenia szala oraz zdjęcia Założyciela z hasłem roku jubileuszowego: Dla nieskończonej chwały Bożej.  Następnie S. Izabela  skierowała do sióstr przesłanie jubileuszowe, podkreślając ważność każdej siostry w budowaniu tej prowincji i konieczność patrzenia z nadzieją w przyszłość, nie bojąc się ciągłego wspinania w górę.

Następnie został przygotowany program kulturalny z udziałem naszych studentek, kandydatek, postulantek i uczniów. Studentki z internatu w Bangalore wykonały taniec - modlitwę, który podniósł naszego ducha ; taniec przedstawiający różne języki i kultury Indii . Dzieci ze szkoły w Manjeswar gdzie uczą nasze siostry, poprzez przepiękny taniec zaprezentowały życie św. W. Pallottiego. Słowami podziękowania s. Inacinha Fernandes, wikaria prowincjalna, zamknęła część oficjalną jubileuszu i zaprosiła wszystkich na wspaniała Agapę!

Sr. Lillian Kaniampuram, SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)