Licznik odwiedzin

17357262
Od 2011 roku
17357262

 

Indyjscy członkowie  różnych Zgromadzeń Zakonnych, którzy pracują w Zarządach Generalnych  w Rzymie spotkali się na dorocznym zebraniu, które odbyło się 17 lipca w siedzibie Uniwersytetu Claretianum.   Nieoficjalne stowarzyszenie nosi nazwę INDOGAT, które powstało w 2016 roku i obecnie ma 92 zarejestrowanych członków.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą ku pamięci Księdza Stany Swamy SJ, (84 lat), który został uwięziony na 100 dni i zmarł w areszcie in Mumbai 5 lipca 2021 r. Był znanym obrońcą praw człowieka i sprawiedliwości społecznej dla rdzennej ludności plemiennej w północnych Indiach. Następnie odbyła się dyskusja panelowa na temat przygotowania Kapituł Generalnych i Prowincjalnych w czasie pandemii. 

Jedną z panelistów była s. Josephina D’ Souza SAC, Wicegeneralna, a także członkini Zarządu INDOGAT. Na koniec wszyscy spotkali się na radosnej agapie z  dobrze przygotowaną różnorodnością potraw kuchni indyjskiej.

cg/pms

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)