Licznik odwiedzin

17390190
Od 2011 roku
17390190

'Trwaj we Mnie i przynieś owoc obfity'

Życie konsekrowane oznacza całkowite zakorzenienie w miłości Chrystusa i nie stawianie niczego ponad tę miłość. Bogate tym doświadczeniem sześć Sióstr z Prowincji Matki Pięknej Miłości w Indiach złożyło wieczną profesję: Sr. Evujin D’souza, Sr. Matilda Horo, Sr. Josephine Clara, Sr. Rashmi Augustine, Sr. Nirosha Talluri and Sr. Vilma Noronha. Uroczystość pod hasłem Trwaj we Mnie i przynieś obfity owoc odbyła się 24 maja w Bangalore. 

Mszy św. przewodniczył JE Ks. Biskup Peter Machado, Arcybiskup Bangalore. W homilii zachęcił Siostry profeski, by Jezus był centrum ich życia. Podkreślił również, że serce musi być wolne od zaszczytów tego świata i musi trwać w Jezusie Chrystusie, by przynosić obfite owoce.

Śluby przyjęła s. Helen Lourdusamy SAC, przełożona prowincjalna. Pomimo restrykcji w uroczystości mogli wziąć udział księża pallotyni, Siostry Apostolstwa Katolickiego, członkowie ZAK oraz rodzice, najbliżsi i przyjaciele „uroczystych Sióstr”.

Słowom uwielbienia Boga i wdzięczności nie było końca! Niech Bóg błogosławi nowym profeskom wieczystym w ich posłudze Zgromadzeniu i Kościołowi. Niech wzrastają w miłości Chrystusa i przynoszą obfite owoce, trwając w łasce pallotyńskiego powołania!

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)