Licznik odwiedzin

17356686
Od 2011 roku
17356686

Jesteśmy świadkami kolejnego kroku milowego w życiu Prowincji pw. Maryi, Matki Bożej Pięknej Miłości w Indiach. 8 września 2020 została erygowana druga wspólnota Sióstr Misjonarek Pallotynek w Bagbasa, diecezja Agartala, stanie Tripura. Nowa misja położona jest około 150 km od Twichakma, gdzie dwa lata temu powstała nasza pierwsza wspólnota pallotyńska. Trzy siostry: s. Inacinha Fernandes, s. Bimla Barla i s. Tarcila Kerketta, zostały posłane do pracy apostolskiej w szkolnictwie i duszpasterstwie, które podejmują we współpracy z Księżmi ze Zgromadzenia Krzyża Świętego.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył, wraz z 13 kapłanami, Jego Eminencja Ks. Biskup Lumen Monteiro z Diecezji Agartala. Ks. Biskup pobłogosławił tymczasowy budynek mieszkalny dla Sióstr i udzielił nowej wspólnocie pasterskiego błogosławieństwa.

Serdeczne gratulacje dla s. Helen Lourdsamy, przełożonej prowincjalnej i sióstr z Prowincji w Indiach za odwagę podjęcia nowego zadania w dziele ewangelizacji.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)