Licznik odwiedzin

17356660
Od 2011 roku
17356660

WIECZNA PROFESJA W INDIACH

Każde powołanie do życia konsekrowanego rodzi się z kontemplacji, z głębokiej komunii i więzi z Chrystusem. Dzięki doświadczeniu bezwarunkowej miłości Pana Boga, s. Susmita Kullu i s. Vennela Songa oddały Mu swoje życie w uroczystym akcie profesji zakonnej 23 maja 2020 w Bangalore w Indiach. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 kościoły są zamknięte, stąd uroczystość odbyła się w kaplicy domu prowincjalnego, w obecności s. Helen Lourdusamy SAC, przełożonej prowincjalnej.

Głównym celebransem Mszy św. był ks. Walerian Charles Fernandes SAC, przełożony prowincjalny. W homilii przywołał powołanie św. Pawła oraz słowa papieża Franciszka: liczę na to, że obudzicie cały świat, a wasze życie będzie promieniowało radością i pięknem życia według Ewangelii i naśladowania Chrystusa. Ksiądz Prowincjał zaprosił Siostry do wierności ślubom poprzez trwanie w Jezusie i czerpanie siły z Boga. Życie konsekrowane jest trudnym zadaniem – powiedział – ale trzeba mieć wciąż przed oczami krzyż, dzięki któremu możemy odnieść zwycięstwo dla Chrystusa. Jesteśmy ludźmi Wielkanocy, a Alleluja jest pieśnią radości dla wszystkich, którzy trwają w Chrystusie. W uroczystości wzięli udział księża pallotyni, Siostry Apostolstwa Katolickiego oraz świeccy członkowie ZAK.

23 maja również s. Nirmala Gongolu, z tego samego kurs, złożyła profesję wieczystą w Andra Pardesh. Ze względu na zakaz podróżowania Siostra nie mogła dołączyć w współsióstr w domu prowincjalnym. Uroczystość odbyła się we wspólnocie, w której Siostra jest na co dzień. Śluby przyjęła s. Anthony Mary, przełożona. Sąsiadujące z Siostrami zgromadzenia zakonne: bracia z Montfort oraz księża pallotyni i siostry klawerianki okazali solidarność przygotowując prawdziwe święto. Mszy św. przewodniczył ks. Joji Reddy SAC. W homilii podkreślił znaczenie powołania zakonnego oraz konieczność świadectwa. Dzięki specjalnemu pozwoleniu policji w uroczystości wzięła także najbliższa rodzina s. Nirmali.

Prowincja Matki Bożej Pięknej Miłości dziękuje Bogu za dar nowych wieczystych profesek – a wśród nich także za s. Binitę Sorgen, która z racji pandemii nie mogła podróżować i złożyła śluby w Rzymie – oraz za ich bezinteresowną służbę Kościołowi i Zgromadzeniu. Niech Pan umacnia je w powołaniu i obdarzy łaską wytrwałości na pallotyńskim szlaku misyjnym.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)