Licznik odwiedzin

17446264
Od 2011 roku
17446264

16 maja Siostry z Prowincji w Indiach przeżywały radość I Profesji dwóch nowicjuszek, s. Monalisy Minz i s. Rochelli De Souza. Uroczystość odbyła się w kaplicy domu nowicjatu w Assagao, Goa. Świętowaniu towarzyszył temat "Jezu, Książę Pokoju, niech twoje życie będzie moim życiem".

Mszę św. odprawił ks. Patrick Furtado SAC, podczas której - przez słowa konsekracji zakonnej - nasze siostry, w obecności przełożonej prowincjalnej, s. Helen Lourdusamy, zawierzyły siebie Bogu.

Rodzice, krewni i przyjaciele sióstr byli świadkami tego ważnego wydarzenia. Po Mszy św. goście dołączyli do sióstr na świąteczny posiłek.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)