Licznik odwiedzin

17507126
Od 2011 roku
17507126

W 2018 roku Prowincja pw. Matki Bożej Pięknej Miłości w Indiach podjęła nowe apostolskie wyzwanie otwierając wspólnotę w stanie Tripura. W odpowiedzi na zaproszenie Ojców Świętego Krzyża, trzy nasze Siostry: s. Sharmila Pinto, s. Punam Tete i s. Ranijta Kujur rozpoczęły posługę w diecezji Agartala.

Tripura to stan w północno-wschodnich Indiach. Trzeci z najmniejszych stanów kraju. Na północy, południu i zachodzie graniczy z Bangladeszem, na wschodzie z Assam i Mizoram. Lokalna ludność miesza się z grupami etnicznymi z Tripury i Bangladeszu. Oficjalny język, obok kilku języków etnicznych, to bengalski i kokboroku. Tripura zlokalizowana jest mało korzystnie. Z resztą kraju łączy ten region jedna jedyna autostrada. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem podróżowania jest samolot. Stąd przeciętnych mieszkańców nie stać na częste odwiedziny poza granicami własnego stanu. Klimat jest tropikalny z ulewnymi porami deszczowymi. Ponad połowa obszaru jest zalesiona. Przeważają drzewa bambusowe. Ze względu na izolację komunikacyjną od reszty Indii rozwój gospodarczy jest bardzo utrudniony. Tripura dręczona jest przez ubóstwo i bezrobocie. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem i pracami polowymi.

Podobnie jak w pozostałych regionach Indii główną religią w Tripurze jest Hinduizm. Misje katolickie w Tripurze rozpoczęli w latach 1856 – 1937 jezuici i Ojcowie Świętego Krzyża. Obecnie katolików jest ok. 50 tys. Dzięki wysiłkom misjonarzy Tripura należy do najbardziej piśmiennych stanów w Indiach. Do dziś misjonarze służą miejscowej ludności poprzez pracę wychowawczą i ewangelizacyjną.

Nasze Siostry mieszkają w wiosce o nazwie Twichakma, która znajduje się w odległości 70 km od najbliższego miasta i 35 km od kościoła parafialnego w Moharpara. Nowe misjonarki współpracują z Ojcami Świętego Krzyża. Uczą w szkole podstawowej i nadzorują sprawy administracyjne. Raz w tygodniu w zakonnej kaplicy odprawiana jest Msza św. Siostry towarzyszą także kapłanowi w posłudze duszpasterskiej dojazdowej do 15 wiosek. Uczą katechizmu, przygotowują dzieci i dorosłych do chrztu i I Komunii św. Pod nieobecność kapłana prowadzą nabożeństwa. Praca jest bardzo wymagająca, ponieważ większość ludzi żyje poza granicą skrajnego ubóstwa, a wioski położone są w gęstym lesie.

Ze względu na brak infrastruktury dzieci dwa razy dziennie pokonują pieszo kilkukilometrową drogę do szkoły. W odpowiedzi na te potrzeby oraz w celu zapewnienie im większego bezpieczeństwa, Siostry zbudowały w pobliżu swojego domu mały hostel, w którym obecnie mieszka 32 uczniów: chłopców i dziewcząt. W listopadzie minionego roku s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna i s. Josephina D’Souza, wikaria, odwiedziły naszą nową misję. Siostry spotkały się z Księżmi pracującymi z Siostrami oraz biskupem miejsca JE Lumenem Monteiro. Oddanie i apostolskie zaangażowanie w dziele nowej ewangelizacji zrobiło na Siostrach ogromne wrażenie.

Maryi Matce Pięknej Miłości – Patronce Prowincji polecamy to nowe dzieło. Niech Duch Święty obdarzy nasze Siostry i wszystkich misjonarzy odwagą do głoszenia Ewangelii mieszkańcom stanu Tripura.

Za każdą modlitwę i darowiznę wspierającą naszą misję, dziękujemy.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)