Licznik odwiedzin

17356587
Od 2011 roku
17356587

Podczas przygotowań do Uroczystości Narodzenia Pana Jezusa, Księcia Pokoju, wspólnota z Nishkalanka, Bombaj, z Domu dla Seniorów, przygotowała pokaz żywych szopek Bożonarodzeniowych na ulicach Mohapada i w okolicznych wioskach.

 

Każdego roku, w dniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, przesłanie pokoju, miłości i tolerancji dociera do coraz większej liczby hindusów i muzułmanów, którzy żyją w naszym sąsiedztwie. Projekt jest przygotowywany i realizowany we współpracy z życzliwymi wyznawcami hinduizmu i islamu. Podczas tegorocznego pokazu żywa szopka, którą stworzyły dzieci, w większości pochodzące z hinduskich rodzin, przebrane za Maryję i Józefa, anioły i pasterzy, była przygotowana na ozdobionej światłami platformie ciężarówki. Inicjatywę pokazu żywych szopek zapoczątkowała S. Eugine Nirmala, Dyrektora Domu dla Seniora. Siostra miała nadzieję, że akcja przyczyni się do dobrych zmian w lokalnej, bardzo zróżnicowanej społeczności. Pokaz szopek cieszy się dużym powodzeniem i organizowany jest w ramach Ewangelizacji adresowanej do wyznawców innych religii.

Boże Narodzenie to także czas dzielenia się radością z potrzebującymi. W duchu naszego Założyciela, św. W. Pallottiego, wspólnota z Nishkalanki  zaprosiła do wspólnego świętowania wiele etnicznych rodzin z okolicy, które często pozbawione są podstawowych środków do życia. Miedzy innymi przygotowano wiele atrakcji i programów kulturalnych zarówno dla dzieci, jaki dla dorosłych. Przesłanie miłości, jakie niesie ze sobą Uroczystość Narodzenia Pańskiego dotarła dzięki temu to wielu miejscowych ludzi w ich rodzimym języku Marathi. Około 200 osób zostało obdarowanych żywnością i słodyczami.

 

Cała społeczność domu w Nishkalance jest wdzięczna parafianom oraz braciom wyznającym hinduizm i islam za owocną współpracę i wspólne przygotowanie radosnego świętowania.

Niech Chrystus będzie znany całemu światu.

 

S. Eugine Nirmala SAC

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)