Licznik odwiedzin

17356632
Od 2011 roku
17356632

W duchu miłosierdzia, 6 czerwca 2008 r., nasze Siostry z Tanil Nadu na południu Indii, otworzyły w Madurai, Dom dla dziewcząt pw. Elżbiety Sanny.

Głównym celem tego dzieła jest pomoc dziewczętom w trudnej sytuacji życiowej, którym brakuje jedzenia, schronienia i dobrego wykształcenia. Na początku dom zapewniał schronienie dzieciom - uchodźcom z ogarniętej wojną domową Sri Lanki. Po wojnie większość z nich wróciła do swojego kraju, a w domu pw. Elżbiety Sanny zamieszkały dziewczęta z okolic Madurai, które  ze względów finansowych nie były w stanie rozpocząć edukacji szkolnej.

 Obecnie otaczamy opieką grupą 31 dziewcząt w wieku od 10 do 14 lat, które pochodzą z bardzo biednych rodzin.

Nasz dom umożliwia im normalne warunki pobytu i zaspokaja podstawowe potrzeby codziennego życia: czystość, odzienie, pożywienie i bezpieczne środowisko.

Siostry zapewniają swoim podopiecznym opiekę osobistą, gry na świeżym powietrzu i wewnątrz budynku, dostęp do książki i codzienną pomoc w nauce. Dom zapewnia również posiłki i inne rzeczy służące zdrowemu rozwojowi tych młodych dziewcząt. W weekendy organizowane są dodatkowe zajęcia z zakresu etyki i wychowania moralnego. Każdego dnia dziewczęta uczęszczają także na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zarówno w szkole, jak i w domu. Ostatnio ich starania zostały docenione nagrodą II miejsca na szczeblu państwowym za naukowy projekt na temat „Porównanie i analizy wzrostu roślin w ściekach i oczyszczonych ściekach”. Uczestniczyły również w programie radiowym All India Radio, w którym otrzymały nagrodę i certyfikat.

Niektóre z dzieci napisały piosenkę na cześć bł. Elżbiety Sanny z racji uroczystości beatyfikacyjnych. Niezależnie od pochodzenia (kasty), wyznania czy religii, dziewczęta wychowywane są w środowisku, którego zadaniem jest dostarczenie im narzędzi do samodzielnego życia. Zachęcamy je do odkrywania ich talentów i umiejętności. Dom pw. Elżbiety Sanny jest dla nich bezpiecznym miejscem, domem, w którym mogą wzrastać i się rozwijać. Dzieci otrzymują wychowanie, które w przyszłości – ufamy – pomoże im stać się odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa. Mieszkańcy i pracownicy domu pw. Elżbiety Sanny są wdzięczni wszystkim naszym dobrodziejom i tym, którzy nam dobrze życzą.

Sr. Lowrencia Krusantony, SAC

* Od samego początki istnienia,  Dom  Elżbiety Sanny jest utrzymywany z ofiar dobrodziejów. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do ich grona, poniżej podajemy numer Konta Misyjnego, na które można wpłacać donacje.

Dt. Prov. d. Pallottinerinnen

65549 Limburg, Weilburger Str. 5

IBAN: DE65 5105 0015 0535 0217 08
BIC: NASSDE55XXX / Nassauische Sparkasse Wiesbaden 

KEYWORD: Mission Fund/Elisabetta Sanna Home

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)