Licznik odwiedzin

17391597
Od 2011 roku
17391597

Żar ducha misyjnego naszych sióstr pionierek Indyjskiej Prowincji na nowo rozpalił ogień w sercach sióstr Mary Alangara i Japamali Francis, kiedy postawiły pierwszy krok na nowej misji, na Filipinach w diecezji Bacolod.

Siostry pionierki wyjechały z Indii 25 maja 2016 r., po modlitewnej ceremonii rozesłania w domu Prowincjalnym w Bangalore, w której uczestniczyły licznie nasze siostry. Księża Pallotyni w mieście Bacolod City serdecznie powitali i pomogli w zakwaterowaniu sióstr w pierwszych dniach pobytu tuż po przyjeździe. Jak to zwykle bywa u początku budowania misji, s. Mary i s. Jamapala poszukiwały domu do wynajęcia, aby móc rozpocząć swoją apostolską służbę pośród Filipińczyków.

Ks. Biskup Vincente Navarra, D.D. diecezji Bacolod, pobłogosławił siostrom, zapewniając także o modlitewnym wsparciu w powodzeniu misji. Ks. Biskup zachęcił siostry, aby były świadkami radości dla ludzi i aby zawsze w centrum ich życia był Chrystus.

Siostry misjonarki w pierwszej misyjnej korespondencji piszą: “Rzeczywiście, ta nowa misja, do której przybyłyśmy, nie jest tylko nowym początkiem, ale jest też nowym zobowiązaniem. Jesteśmy na drodze uczenia się nowych rzeczy, dopasowywania się do nowej kultury z odnowioną wiarą. Mijają już prawie trzy miesiące jak tu jesteśmy, w tym nowym świecie i w nowym kraju. Pan Bóg dotyka nas swoją łaską, a my poszukujemy każdego dnia jakby nowego klucza do każdego problemu, światła dla każdej niejasności, uwolnienia z każdej trudności oraz planu na nowe jutro. Ufamy Bogu bardziej, niż czujemy i widzimy i kroczymy z wiarą, nie widząc jeszcze jasno, co przed nami”.

Filipiny są ciekawym krajem, gdzie ludzie są przyjacielscy i podchodzą do nowych osób z respektem. Obecnie, siostry są już zaangażowane w odwiedzanie rodzin, dzieci i chorych. Nasze dzielne misjonarki odwiedzają także różne Zgromadzenia zakonne księży i sióstr szukając jasnego znaku do podjęcia odpowiedniej misji na najbliższą przyszłość. Siostry cenią sobie obecność księży Pallotynów w Bacolod, ich zatroskanie, a zwłaszcza dodawanie siostrom odwagi i przynaglanie do odkrycia właściwej motywacji służby i misji.

Bądźmy zjednoczone w modlitwie razem z naszymi nowymi siostrami misjonarkami na ich drodze, aby były zwiastunkami Bożych dzieł pośród tych, do których Bóg je posłał. Niech Duch Ṡwięty dodaje im odwagi w głoszeniu ewangelicznej Nowiny na filipińskiej ziemi.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)