Licznik odwiedzin

17356748
Od 2011 roku
17356748

[Więcej: Galeria zdjęciowa]

W dniach od 11 listopada do 10 grudnia 2014r. s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna wraz z s. Josephiną D`Souza, Radną podróżowały po indyjskiej ziemi, w celu przeprowadzenia drugiej części Kanonicznej Wizytacji w Prowincji p.w. Matki Bożej Pięknej Miłości.

Z wielką radością s. Inacinha Fernandes, Przełożona Prowincjalna wraz z siostrami, przygotowały zgodnie z tradycją hinduską powitanie z Arathi i kwiatami. Siostry podróżowały do różnych stanów Indii, gdzie znajdują się nasze wspólnoty, a mianowicie do: Chhattisgarh, Orisa, Maharashtra, Goa i Karnataka. Miały też okazję spotkać się z każdą siostrą i ucieszyć się podejmowaną przez nie ofiarną posługą i gorliwym apostolstwem. Siostry Wizytatorki odwiedziły także księży biskupów, proboszczów, dyrektorów instytutów, wspólnoty Zjednoczenia, w tym Księży Pallotynów, wspólnotę Sióstr Wieczernika i członków kristsevikas. Życzliwe oczy i prostota pozdrawiających ubogich, potrzebujących i zaniedbanych braci na naszych terenach misyjnych poruszyły serca Sióstr i podniosły je w duchu wdzięczności Bogu za dar ich obecności.

Wyjątkowym wydarzeniem było nawiedzenie relikwii św. Franciszka Ksawerego w mieście Old Goa. W naszym domu na Chempana Viliah w Nagercoil mieliśmy zaszczyt świętować urodziny Sr. Izabeli.  S. Eugine Nirmala w imieniu Prowincji zorganizowała ten dzień w sposób  wyjątkowy i świąteczny.

8 grudnia, w przepiękną Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, s. Susmita Kullu złożyła pierwsze śluby zakonne w obecności S. Izabelii, Przełożonej Generalnej. Był to dzień wdzięczności Bogu za dar powołania s. Susmity i wypowiedzianych prze nią słów pierwszej profesji zakonnej. Ciekawym wydarzeniem było spotkanie z siostrami oraz naszymi nowicjuszkami, postulantkami i kandydatkami, które zaprezentowały swoje talenty w przygotowanym kreatywnie programie kulturalnym. Był to rzeczywiście czas wspólnotowej radości, zabawy i śmiechu, wzbogacony wzajemną siostrzaną miłością.

Każde spotkanie, dyskusje, refleksje i wzajemne dzielenie się, utorowały dla nas drogę, aby wyruszyć wspólnie z nową energią, entuzjazmem i radością w podróż naszego życia konsekrowanego na naszej Indyjskiej Ziemi. Wizytacja kanoniczna dała także Siostrom możliwość do podziwiania malowniczego piękna naszego Kraju niezmierne bogatego geograficznie, demograficznie i  klimatycznie.

Jesteśmy wdzięczne s. Izabeli Świerad i s. Josephinie DʹSouza za ich siostrzaną miłość, opiekę, radę i wsparcie oraz błogosławieństwo, które wniosły do naszej Prowincji.  Niech Jezus Apostoł Ojca Przedwiecznego nieustannie żyje w nas i w naszym apostołowaniu.

S. Inacinha Fernandes SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)