Licznik odwiedzin

17356567
Od 2011 roku
17356567

W dniu 29 listopada 2013 r. w Nishkalanka Seva Home rozpoczęła się Nowenna ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi. 8 Grudnia 2013 r. Seva Home obchodziło święto swojej Patronki, Maryi Niepokalanie Poczętej, 8. rocznicę swojego powstania, a także imieniny s. Eugine Nirmala SAC, administratorki domu.

 

Eucharystię sprawował o. Anto Vijayan, kapłan z parafii Rasayani, przy licznym udziale rodzin rezydentów Seva Home, sąsiadów, sióstr zakonnych oraz sympatyków.

Kulminacją świętowania było wieczorne spotkanie dla 50-ciorga miejscowych dzieci z okolicznych wiosek, które nie mają zapewnionych nawet podstawowych potrzeb. Nishkalanka Seva wspomaga ich edukację.

Poczęstowano dzieci kanapkami, zorganizowano też dla nich zabawę. Natomiast dzieci zaprezentowały mieszkańcom Domu prosty, ale z serca płynący program kulturalny. Ich trzygodzinna obecność napełniła miejsce szczególną radością i błogosławieństwem. Dzieci odchodziły z ogrzanymi sercami, uśmiechem na twarzach i drobnymi upominkami w dłoniach.

Więcej zdjęć z wydarzenia: w Galerii zdjęciowej

To był rzeczywiście błogosławiony dzień dla Nishkalanka Seva Home i dla dzieci. Wielkie dzięki za modlitewne wsparcie.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)