Licznik odwiedzin

17356587
Od 2011 roku
17356587

Prowincja pw. Matki Bożej Pięknej Miłości w Indiach cieszy się z przyjęcia pięciu kandydatek do postulatu. Przygotowanie zaczęło się 30 maja 2013r. nauką rekolekcyjną, którą poprowadził ks. Vishvasam, Mistrz nowicjatu księży Guanellianów: Ważność i wyzwania w życiu zakonnym. Wieczorem S. J. X. Clara, Przełożona Prowincjalna, wyjaśniła kandydatkom znaczenie i ważność postulatu.

Dzień 31 maja 2013 rozpoczął się od modlitwy i adoracji pod hasłem: Idąc śladami naszego Zbawiciela. Podczas modlitwy postulantki złożyły swoje proste obietnice i s. Angela Devi, dyrektorka postulatu, przyjęła je na pierwszy etap formacji. Po tej ceremonii odprawiona została Msza św. w intencji nowych postulantek. Następnie podczas skromnego przyjęcia złożono im gratulacje.

Więcej: Galeria zdjęciowa

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)