Licznik odwiedzin

17356686
Od 2011 roku
17356686

SREBRNY JUBILEUSZ PROFESJI

S. EUGINE NIRMALA i S. STELLI CHINNAPPA

Święto Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia 2012 roku było szczególnym dniem świętowania, dziękczynienia i radości dla siostry Eugine i siostry Stelli, które 25 lat temu powiedziały Panu Bogu: „Ciebie jedynie będę kochać, Tobie jedynie chcę służyć, jestem cała Twoja”.

Jubilatki z s. Clara Xavier, przełożoną prowincjalną i ks. proboszcz Anto Vijayan

Uroczysty dzień rozpoczął się Godziną świętą, uwielbieniem Boga, dziękowaniem Panu za dar Sióstr Eugine i Stelli. Uroczysta Eucharystia o godzinie 9 była oczywiście szczytem dnia i niezwykłą okazją dla wspólnoty sióstr jak i dla mieszkańców „Domu dla Starszych” (Nishkalanka Seva Home) oraz dla personelu, aby dziękować Bogu najpierw za dar powołania dwóch Sióstr Jubilatek, a następnie za obfitość łask i talentów, jakimi Bóg je obdarował, za owocność ich pracy w Jego winnicy.

Nasza radość była tym pełniejsza, że miałyśmy wśród nas s. Clarę Xavier SAC, przełożoną prowincjalną naszej prowincji pw. Matki Bożej Pięknej Miłości. Ksiądz proboszcz Anto Vijayan SAC podzielił się bogatym doświadczeniem współpracy z Siostrami Jubilatkami, dziękując im za dobrą współpracę oraz zaangażowanie się w całej parafii. Mszę święta ubogacił śpiew sióstr.

Schola sióstr

Po uroczystej Eucharystii nie było końca życzeniom i śpiewom. Oczywiście ze szczególną estymą pokrojono jubileuszowy tort.

Współsiostry ze srebrnymi dzwonkami składają życzenia Jubilatkom

Dziękczynna Msza św. została również odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 10.30. Po Komunii św. s. Clara Xavier złożyła życzenia jubilatkom, wyrażając wdzięczności i uznanie za ich piękną, pełną poświęcenia służbę, odznaczając je tradycyjnym szalem. Po Mszy św. poczęstunek był przygotowany dla wszystkich uczestników uroczystości.

S. Clara okrywa tradycyjnym szalem s. Stellę; na pierwszym planie s. Eugine

Obecne siostry zakonne wraz z księdzem proboszczem byli zaproszeni na uroczysty obiad. Odświętna atmosfera i muzyka towarzyszyły wszystkim przez cały dzień. Na koniec siostry wraz z personelem domu opieki przygotowały bogaty program artystyczny. Śpiewom, tańcom i radości nie było końca.

Jubilatki i goście raczą się jubileuszowymi delicjami

Taniec ludowy rybaków Maharastra

Sr. Clara wraz z obdarowaną upominkiem jubileuszowym s. Eugine

S. Clara  przekazuje upominek s.Stelli

Na zakończenie s. Clara jeszcze raz w obecności mieszkańców Domu Starców wyraziła słowa uznania i wdzięczności Siostrom Jubilatkom. Również Siostry Jubilatki wyraziły słowa wdzięczności dla  wszystkich, którzy przygotowali ten pamiętny dzień tak uroczyście. Podzieliły się również doświadczeniami ze swoich 25 lat życia zakonnego. Ṡwiętowanie zostało zakończone śpiewem na cześć Matki Bożej. W tym dniu obchodziłyśmy również urodziny s. Amuthy oraz 65. lecie  Wyzwolenia i Niepodległości Indii.

Hołd oddany ojczyźnie i bojownikom o jej wyzwolenie

Członkinie lokalnej wspólnoty wraz z s. Clarą

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)