Licznik odwiedzin

17448953
Od 2011 roku
17448953

▪ S. Alicia wraz z prowadzoną przez nią grupą uczestniczyła w nocnym czuwaniu w kościele św. Jana Vianney, obejmując modlitwą intencje świata, Kościoła i kraju.

▪ Ks. Krzysztof Glancy CSV został mianowany nowym biskupem pomocniczym w Belize. Niespodziewanie odwiedził siostry i podczas obiadu podzielił się swoją ideą, wizją i planami odnośnie diecezji.

▪ Kilka sióstr uczestniczyło w uroczystej Mszy św. w kościele św. Józefa, po której zorganizowano pokaz sztucznych ogni. Siostry i członkowie ZAK modlili się wspólnie przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań.

▪ Wszystkie Siostry zgromadziły się we wspólnocie pw. św. W. Pallottiego na drugiej sesji ks. Tony Vega na temat grzechu, żalu i przebaczenia.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)