Licznik odwiedzin

17449059
Od 2011 roku
17449059

More pictures: Photo Gallery

To share in the joy of Centennial Jubilee celebration of our Sisters in Belize, we, Sr. Maria Landsberger, Sr. Josephine D’ Souza, Sr. Bożena Olszewska and Sr. Beata Matuszewska visited Belize Province from 7-26 November, 2013. Sr. Mary McNulty, Provincial Superior of the English-Tanzanian Province also had come along to meet the sisters and share in the jubilee celebrations.The reception and cordiality of the sisters was splendid.  Sr. Consuelo Burgos, Provincial Superior organized and systematized our visits to four communities; Belize City, Punta Gorda, Orange Walk and Corozal.

We shared in their daily lives in prayer and activities.  We also witnessed the admiration of so many friends and collaborators towards our sisters. Their engagement and support for the Jubilee celebrations was overwhelming. The contribution of our sisters to the people of Belize over the 100 years in the field of education and health is well appreciated and cherished.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)