Licznik odwiedzin

17448953
Od 2011 roku
17448953

▪ Nowicjuszka s. Ester będzie reprezentować Indian Ketchi wnosząc kadzidło w procesjii na wejście w czasie uroczystości święceń biskupa pomocniczego. W Poniedziałek Wielkanocny nasze siostry z Nazareth wyjechały na jeden dzień do Placencia.  Kilka sióstr z Pallotti Convent gościło w centrum dla rodzin Habet, gdzie mogły skorzystać z basenu i posłuchać muzyki pod palmami kokosowymi.

▪ S. Alicia prowadzi Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Miłosierdzia Bożego.

▪ Ks. Ian Taylor z Trynidadu został zaproszony z konferencją na zakończenie Tygodnia Katolickiego oraz do poprowadzenia rekolekcji dla personelu

▪ S. LaSalette uroczyście obchodziła 85. urodziny dnia 26 kwietnia, rozpoczynając świętowanie Mszą św. S. Stephen jest wciąż zajęta przygotowywaniem akolitów w Nazareth do udzielania pomocy w różnych potrzebach.

▪ Katolicka Odnowa Charyzmatyczna odbywa 15. Zjazd Młodych przy Parafii Najśw. Zbawiciela. Ks. Niby Itteera skieruje do uczestników słowo, będzie prowadził także modlitwę uwielbienia i modlitwę z prośbą o uzdrowienie.

▪ Siostry Pallotynki niemal przez 100 lat oddawały swe serca służąc trzem pokoleniom mieszkańców Corozal. Okoliczności, na które nie mają wpływu sprawiły, że muszą iść naprzód.  Siostry nie są już fizycznie w stanie podejmować tego, co czyniły wiele lat temu; młodzi z Belize nie skłaniają się jak kiedyś ku życiu zakonnemu, także bardzo brakuje młodych sióstr. Stąd siostry zmuszone są odejść z Corozal i iść dalej. Praca w tym miejscu i posługa apostolska sprawiała siostrom wiele radości. Starały się dawać ile mogły na polu wychowania, prowadząc szkoły i ośrodek Home Economic; w służbie zdrowia poprzez Szpital św. Rity oraz program wszechstronnego rozwoju dla wszystkich, z którymi były w kontakcie. Zasiały ziarno wiary; wzeszło ono i będzie nadal kwitnąć. Mamy nadzieję, że w przyszłości więcej osób odpowie na wezwanie Pana.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)