Licznik odwiedzin

17448912
Od 2011 roku
17448912

▪ S. Rosalyn przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii św. w Corozal oraz prowadzi grupę modlitewną i dzielenie się Słowem Bożym. Natomiast s. Elsa pomagała w działaniach komisji egzaminacyjnej w szkole podstawowej.

▪ Siostry powitały  ks. Łukasza Kopaniaka SAC, który rozpoczął pracę misyjną i otworzył uroczyście Rok Jubileuszowy św. Założyciela. S. Margaret została odznaczona nagrodą i wyróżnieniem za wieloletnią ofiarną pracę nauczycielską. S. Alicia uczestniczyła w Zebraniu Generalnym ZAK w Rzymie.

▪ Wszystkie lokalne wspólnoty przygotowywały się do świętowania uroczystości św. Pallottiego poprzez nowennę do Założyciela. Rozpoczęcie  50. rocznicy kanonizacji św. W. Pallottiego odbyło się w kościele parafialnym św. Józefa, gdzie ks. bp Dorick Wright przewodniczył Eucharystii, a  ks. Łukasz SAC wygłosił okolicznościową homilię. Członkowie ZAK z San Ignacio i Belize City odnowili swoje zobowiązania, a pani Glenda dołączyła do grona członków i złożyła swoje przyrzeczenia. S. Alicia przygotowała piękną oprawę liturgiczną Mszy św. Wszyscy świętowali również podczas tradycyjnej agapy w ogrodzie przy kościele. S. Catarina Tush wprowadziła zebranych w Rok Pallottiego w radiowej audycji poświęconej życiu i działalności św. Wincentego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)