Licznik odwiedzin

17448862
Od 2011 roku
17448862

▪ S. Alicia wraz z grupą apostolską zorganizowała dzień modlitwy różańcowej w Battlefield Park - był to czas dopołudniowy. Natomiast popołudniu odbyła się procesja od Katedry do kościoła św. Marcina. Uwieńczeniem tego szczególnego dnia była Msza św. odprawiona przez ks. Biskupa Wrighta.

▪ 2 października ks. Tony Vega, SJ przeprowadził sesję dla sióstr, poświęconą budowaniu wspólnoty. Interesujący wykład zainspirował również do postawienia sobie osobistych pytań dotyczących podjętego tematu.

▪ S. Josella obchodziła swoje uroczyste 80. urodziny. Świętowanie rozpoczęło się Eucharystią i świątecznie przygotowanym śniadaniem. Niespodzianką dla Siostry była obecność 12 pań, które przyjechały z San Ignacio, gdzie s. Josella pracowała przez wiele lat. Panie przywiozły na tę okazję wyśmienite urodzinowe ciasto.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)