Licznik odwiedzin

17436489
Od 2011 roku
17436489

▪ S. Terese Sparks otrzymała nagrodę od Premiera Deana Barrow za swój wkład w kształcenie muzyczne jako “dyskretne światło służące poprzez muzykę klasyczną uwzniośleniu naszej młodzieży” oraz jako ta, która “ponownie wprowadziła Belize na szczyty” dzięki zasługom dla tego kraju na polu kształcenia muzycznego.

▪ Siostry w Corozal i Orange Walk nadal niestrudzenie pracują na rzecz powołań, zapraszając do siebie dziewczęta. Ostatnio podjęty temat: “Co możemy uczynić dla Jezusa?” zainteresował pięć dziewcząt z Corozal i trzy z Orange Walk.

▪ S. Alicia Buddan wraz z zespołem rozpoczęła tygodniowe seminarium Odnowy w Duchu Świętym w Corozal z udziałem około 50 osób.

▪ Z okazji 30. rocznicy uzyskania niepodległości przez Belize, w Szkole Średniej św. W. Pallottiego nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt, a także uświetnione wypuszczeniem w powietrze 30 balonów.

▪ Siostry z Nazareth brały udział w Tygodniu Seniora przez włączenie się do parady mieszkańców w starszym wieku oraz całotygodniowe odwiedziny w tamtejszej klinice.

▪ Belize opłakuje śmierć swego premiera George’a Cadle Price’a, pokornego i rozmodlonego bohatera tego kraju, który troszczył się też bardzo o Siostry Pallotynki.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)